Søk miljøfondet for idretten!

Har din klubb planer om å iverksette miljøtiltak? Miljøfondet for idretten deler ut midler til prosjekter som fremmer bærekraftig idrett. Fondet støtter blant annet idrettslag og arrangører med midler til gjennomføring av miljøtiltak for å sikre idrettsglede også til kommende generasjoner. Det er en rekke tiltak som støttes av fondet, så det er nyttig å ta en titt på siden for å se om dette ligger i klubbens planer.

På denne siden finner du også mer om ulike krav, og prioriteringer for midlene, i tillegg til søknadsskjema.

Søknadsfristen er 15. september.