Erik Watndal

Uttak til EM, VM, WC og EYL

Norges Skytterforbund har tatt ut 13 nye utøvere til World Cup Rio, EM Leirdue, VM Para og finalen i European Youth League.

I bunnen for uttaket ligger sportsplanen der vi har beskrevet hvordan det prioriteres. På seniornivå er første prioritet å legge til rette for utvikling av våre beste utøvere slik at disse kan bli aller best i verden. Disse utøvere tilbys maksimal oppfølging innenfor våre rammer.

Andre prioritet er å utvikle enda flere utøvere som kan kjempe jevnt med verdens beste i de ulike grener i World Cup og internasjonale mesterskap. Tredje prioritet er å ta vare på og utvikle morgendagens utøvere. Vi ønsker å gi unge skyttere kunnskap om toppidrett og samtidig skape fremtidige internasjonale toppskyttere.

Vi har i disse uttakene gjort en grundig sportslig og økonomisk vurdering og sett på hvilke utøvere som er aktuelle og hvor mange vi har mulighet til å delta med i disse konkurransene.

Kun rifle er kvalifisert for EYL-finalen og derfor ikke aktuelt for uttak av pistolskyttere til denne konkurransen.

World Cup Rio
Jeanette Hegg Duestad (rifle)
Jenny Stene (rifle)
Jon-Hermann Hegg (rifle)
Ole-Harald Aas (pistol)

EM Leirdue Osijek
Jørgen Engen (skeet)
Erik Watndal (skeet)
Ruben Grønbeck Lillerud (OL-trap)

VM Para og GP Novi Sad
Martin Sørlie-Rogne (rifle)
Vegard Sørlie Krogsæther (rifle)

EYL Finale Tallin
Synnøve Berg (rifle)
Pernille Nor-Woll (rifle)
Even Olai Enger Throndsen (rifle)
Jens Østli (rifle)

Spørsmål eller kommentarer om uttak rettes til sportssjef Tor Idar Aune på mail tori @ skyting.no. Vi viser til sportsplanen for evt. klager på uttak. Der beskrives klageprosedyre på denne måten:

Formell klageprosedyre
– Utøver kan klage på uttak til Skytterlandslaget eller uttak til internasjonale konkurranser. Klage sendes skriftlig til sportssjef på mail senest 3 dager etter uttaket er presentert.
– Kun utøver kan klage, med unntak av utøvere under 18 år der foresatte må bistå.
– Sportssjef behandler og besvarer klagen skriftlig.
– Utøver kan appellere denne avgjørelsen til sportssjef for ny behandling i Toppidrettskomiteen. Skriftlig appell sendes sportssjef på mail senest 3 dager etter svar på klagen er mottatt.
– Sportssjef utarbeider saksdokument med innstilling for behandling i Toppidrettskomiteen, som tar ny avgjørelse.
– Utøvere kan appellere denne avgjørelsen til Toppidrettskomiteen for ny behandling i Forbundsstyret. Skriftlig appell sendes Toppidrettskomiteens leder på mail senest 3 dager etter svar på første appell er mottatt.
– Toppidrettskomiteens leder utarbeider saksdokument med innstilling for behandling i Forbundsstyret, som tar endelig avgjørelse.