Webinar om klubbutvikling: Rekruttering

Dato: Mandag 18. september 2023, 19.00-21.00
Sted: Teams

Vi inviterer alle klubber til å delta på vårt aller første webinar om klubbutvikling, med temaet rekruttering. Det er morsomt å se stort fokus på rekruttering, og vi får mange spørsmål rundt dette. Derfor håper vi at dette er en fin måte å informere, samtidig som vi gir muligheter til å diskutere og stille spørsmål. Med et to timers program ønsker vi å gi innsyn i hvordan man best kan rekruttere barn og unge, samtidig som vi vil informere om rekrutteringsprosjekter og tiltak klubben kan iverksette. Blant her vårt nye rekrutteringsprosjekt, Skyt med oss, som du finner her

Denne gang er vi heldige å få Linda Iren Sørvig fra Hokksund Pistolklubb på live, der hun vil fortelle om deres prosjekt HPK-Ung, som er deres ungdomsgruppe. Hun vil også fortelle om ulike rekrutteringstiltak, og aktiviteter klubben gjennomfører for ungdomsgruppa.

Program:
19.00: Velkommen, og program
19.15: Hokksund Pk – HPK-Ung
20.00: Spørsmål
20.15: Erfaringsdeling fra deltakere
20.45: NSFs rekrutteringstiltak
21.00: Takk for en fin kveld!  

Påmelding gjøres via dette skjemaet. Det er et kort skjema, som kun brukes for å få litt informasjon om deltakerne, samt til bruk for å sende ut invitasjon.

Har du innspill eller spørsmål? Ta kontakt med klubbutvikler Wenche Horten: Wenche.horten @ skyting.no.