Antidopingarbeidet i Norges Skytterforbund

Norges Skytterforbund (NSF) har som mål å bidra til en ærlig og dopingfri idrett, med nulltoleranse for doping.

Vi er stolt over å være godkjent som «Rent Særforbund» av Antidoping Norge. Å være sertifisert som «Rent Særforbund» er et viktig verktøy i arbeidet for en ærlig og dopingfri idrett.

For å sikre fremdrift i antidopingarbeidet har vi utviklet en handlingsplan for forebyggende antidopingarbeid. Vi retter antidopingarbeidet mot seks definerte innsatsområder (Skytterlandslaget, Administrasjon, Tillitsvalgte i NSFs forbundsstyre, komiteer og utvalg, Krets og klubb, Arrangement og Kommunikasjon/markedsføring).

Et av de definerte innsatsområdene er krets og klubb. Vi ønsker at alle kretser og klubber tilsluttet NSF skal ha et bevisst forhold til antidoping. Vi håper derfor at alle våre medlemmer vil være med å bidra i dette arbeidet ved å fronte en ærlig og dopingfri idrett, og at flest mulig av klubbene våre ønsker å gjennomføre programmet «Rent Idrettslag» i regi av Antidoping Norge. Rent Idrettslag er et webbasert verktøy som gir klubbene mulighet til å sette opp mål og tiltak for forebyggende arbeid.

Vi oppfordrer også alle våre medlemmer til å gjennomføre «Ren Utøver». Programmet gir en elementær antidopingopplæring på en morsom og tilgjengelig måte. Programmet er obligatorisk for alle som gjennomfører trenerutdanning i NSF og alle våre nasjonale dommere får opplæring i antidopingbestemmelsene under dommerkurset. Selv om du ikke er trener eller dommer er det fortsatt et ønske at alle våre medlemmer har et bevisst forhold til antidopingarbeid.

Interessert i å lese mer om NSFs antidopingarbeid? Se vår informasjonsside her.