Klubbutvikling i Nord-Norge!

Første stopp: Altafjord Sportsskytterlag

Som klubbuvikler har igjen vært på klubbesøk i Nord-Norge, og besøkte først en ivrig gjeng i den nyoppstartede klubben Altafjord Sportsskytterlag. De ønsker å fokusere på rekruttering og tiltak mot ungdom, men håper også å fylle klubben med voksne og paraskyttere.

I tillegg til aktivitet for både pistol- og rifleskyttere, har de også opprettet en gruppe for bueskyttere. Det er en fin blanding, med mye kunnskap og engasjement, og har gjort stor innsats i klubbens grunnarbeid. Klubben har allerede trenere og dommere, og det er flere som er på lista for å ta utdanningen. De har gjennomført kurset styrearbeid i praksis, flere har tatt trenerattesten, og ren utøver.

– De har gjort et godt og grundig arbeid for å fylle kunnskapshull, og jeg ser hvordan dette aktivt blir brukt til deling og gi alle medlemmer et godt og helhetlig aktivitetstilbud.

Videre forteller hun at de arbeidet sammen for å lage en handlingsplan for tiden fremover, og øverst på listen er å få på plass elektroniske skiver, og i tillegg anskaffe klubbvåpen.

– De har mange planer, og ønsker – og sammen lagde vi prioriteringsliste for alle ønskene. Jeg delte også erfaringer fra alle mine besøk til andre klubber, NSFs ordninger og ikke minst erfaringer fra egen klubb. Skyttermiljøet har sammen svært mange gode løsninger og idéer, og det er godt å se at kunnskapen spres.

Kvalsund Idrettslag

Turen gikk videre til Kvalsund, et tettsted med 293 innbyggere. Likevel har de to skytterklubber, den ene klubben er en gruppe under idrettslaget. Skyttergruppa merker fordel av å være under idrettslaget, da selve styrearbeidet ligger i klubben.

Da mye av styrearbeidet ikke ligger direkte på gruppa, har de tid og ressurser til å bruke på aktivitetstiltak. Nå har de bestilt elektronikk til banen, som ankommer om kort tid. Per i dag er det 22 cal., som brukes. Ønsket er stort for å arbeide for å starte opp luftskyting, spesielt med tanke på rekrutteringen.

Rekruttering var nemlig i fokus, og var høyst på prioriteringslista. De ønsker å øke antallet medlemmer, og spesielt unge. Med størrelsen og antallet boende på Kvalsund, er det mulig å synliggjøre klubben og aktiviteten i større grad. Målet er at alle i Kvalsund skal vite om skytesporten, og tilbudet klubben har. Derfor er synliggjøring av klubben på sosiale medier et tiltak som skal iverksettes innen kort tid, og vil bli å finne på Facebook og Instagram.

Lista er lang for hva som ønskes, og det er ingen tvil om at det blir spennende på oppfølgingsmøtet å høre hvordan arbeidet har gått, samt legge en ny prioriteringsliste.

– Jeg er utrolig imponert over arbeidet, og engasjementet til klubben – og det er gledelig å høre at fler klubber velger å prioritere synligheten av klubbene og aktivitetene som finnes!

Takk for turen, lykke til med arbeidet – og takk for fin natur, dyreliv og inspirasjon.

– Wenche Horten, klubbutvikler.

 

Om du vil jeg skal ta turen til klubben din, tar du bare kontakt med meg på: wenche.horten @ skyting.no