Kjenner du godt nok til Barneidrettsbestemmelsene?

Barneidrettsbestemmelsene

Her kan du lese en kort oppsummering av de viktigste punktene i Barneidrettsbestemmelsene. 

Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

Barneidrettsansvarlig

  • Idrettslag som organiserer barneidrett er pålagt til å oppnevne en barneidrettsansvarlig.
  • Husk å registrere kontaktinfo til barneidrettsansvarlig i idrettsrapporteringen (Samordnet rapportering).

Se utdypning om barneidrettsansvarlig her.

KONKURRANSER FOR BARN

  • Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb.
  • Barna må delta i Åpen Klasse til og med det året de fyller 10 år. Her er det ikke lov å registrere resultater eller rangere skytterne.
  • Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangementer i Norge, Norden og Barentsregionen.
  • Dersom en klubb arrangerer et stevne med premiering, skal alle barn få premie uansett resultat.

KONSEKVENSER VED BRUDD

  • Norges Skytterforbund har rett til å sanksjonere idrettslag ved brudd på barneidrettsbestemmelsene. Det vil si å ilegge bøter til idrettslag og frata utøvere retten til å delta i konkurranser.

FOR DEG SOM VIL VITE MER

Sjekk ut NIFs brosjyre om Barneidrettsbestemmelsene.

Les mer om barneidrett på NIF sine sider.

 

Idrettens barnerettigheter

Idrettens barnerettigheter setter barnas behov i sentrum, og uttrykker de verdiene som skal ligge til grunn for barneidretten i Norge. De gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

Du kan lese mer om dette på idrettsforbundet.no.

1. Trygghet
Barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø, fritt for press og utnyttelse. Barn under 6 år skal ha med seg en voksen på aktivitetene. Skader skal forebygges.

2. Vennskap og trivsel
Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter der det er lagt til rette for at de skal utvikle vennskap og solidaritet.

3. Mestring
Barn har rett til å oppleve mestring og lære mange ulike ferdigheter. De skal også ha muligheter for variasjon, øving og samspill med andre.

4. Påvirkning
Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. De skal ha mulighet til å være med på planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenere og foresatte.

5. Frihet til å velge
Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller hvor mange idretter de vil delta i. De bestemmer selv hvor mye de vil trene.

6. Konkurranser for alle
Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke. Barn som melder overgang fra en klubb innen samme idrett skal ha full rett til å delta i konkurranser for en ny klubb straks overgangen er registrert.

7. På barnas premisser
Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres alder, fysiske utvikling og modningsnivå. Idrettslagene og gruppene skal samarbeide for å gi barna et koordinert og allsidig idrettstilbud i deres eget nærmiljø.

8. Alle skal få være med på leken
Alle barn har rett til å delta i idrett uavhengig av familiens økonomi eller engasjement. Barn har rett til å være i et inkluderende idrettsmiljø uten utstyrs- eller kostnadspress.