Skyting på programmet i OL 2028

Skytinger blant idrettene som har vært på programmet i de olympiske lekene helt siden starten i 1896, og på den internasjonale olympiske komités (IOCs) kongress i India denne uka ble det vedtatt at dette også vil gjelde for OL 2028 i Los Angeles. Sjøl om fokus nå sjølsagt er på 2024 og Frankrike, har landslagsskytterne våre, både nåværende og kommende, i og med dette vedtaket fått et nytt mål å strekke seg etter. Øvelsesprogrammet i skyting 2028 vil, ifølge de meldingene som har kommet, ha samme omfang som i de seinere OL og omfatte grenene lerdue, pistol og rifle. Det er heller ikke gitt signaler om at det blir særlige endringer i detaljprogrammet sammenlignet med OL 2020(2021) og 2024, men visse justeringer kan nok bli gjort. (Så som at man fra 2020 til 2024 flytta mix-øvelsen i lerdue fra OL-trap til skeet.)

Når det gjelder Paralympics, meldes det at man internasjonalt foreløpig har avventet IOCs vedtak om OL-program før man starter opp planleggingen, men alt tyder på at skyting vil ha samme plass i 2028 som tidligere. Det er heller snakk om utvidelser, det er fremmet forslag om å innføre lerdue som en ny paralympisk gren.