Norma Ungdomsup starter i morgen

I morgen, mandag, starter Norma Ungdomsup opp igjen med årets utgave. Som tidligere år består årets cup av fem runder og en reserverunde, hvorad tre er tellende. Første runde arrangeres ute hos klubbene våre i uke 44, mens siste runde avholdes på nyåret, i uke 11.

Nytt for året, desimaler for rifle 

Det har blitt bestemt at rifleskytterne våre skal registrere resultatene sine med desimaler i år. Det vil ikke ha noe å si for innføring i resultatlistene, for de som er kjent med det fra før. Når skytterne har skutt er det viktig at dere registrerer resultatene i sin helhet, med desimal. Bruk komma, og ikke punktum. Så blir resultatlistene komplette og riktige.

For å finne ut hva skytterne har skutt på desimal, må det gjøres endring på visningen på monitoren. Skivene kan stå med desimal eller heltall, og under årets cup er det desimal som teller.

Hva gjør jeg om det har skjedd noe galt i resultatskjemaet? 

Resultatregistreringen i denne cupen er basert på tillit. Det vil si at en ansvarlig i klubben legger inn resultater for de aktuelle skytterne, de rundene de skyter. Derfor er det viktig at de som fører resultater registrerer korrekt resultat på skytterne. I tillegg er det viktig at det meldes i fra om det gjøres feil i resultatlistene. Siden listene er digitale, kan det skje mye rart om  man trykker på feil sted. Frem til nå har det gått smertefritt, og problemene som har oppstått underveis har blitt løst uten problem. Men om det skulle oppstå noe, er det nødvendig at cupadministrator får mail om dette, slik at feilen kan rettes opp i så fort som mulig, uten at det får følgefeil.

Rundeoversikt 

1 Uke 44 (30.oktober.-5. november)
2 Uke 49 (4.-10. desember)
3 Uke 2 (8.-14. januar)
4 Uke 7 (12.-18. februar)
5 Uke 10 (4.-10. mars)
6 Uke 11 (11.-17. mars) – Reserveuke**

Hvordan melder jeg meg på? 

Det er mulig å melde seg på under hele cupens varighet. Som tidligere år, må skytterne som deltar stå med tre tellende resultater for å kjempe om plasseringer og premier. Det vil si at det lønner seg å melde seg på så tidlig som mulig, da man får flere runder å skyte på. Skyter man for eksempel fire runder, vil de tre beste resultatene bli stående. Skyter man flere enn tre runder, får man med andre ord mulighet til å stryke et resultat.

Påmelding skjer ved å legge navn og klubb direkte inn i resultatskjemaet, eller ta kontakt med cupadministrator.

Ved cupslutt vi klubbene bli fakturert for det antall deltakere som faktisk har deltatt. Det er derfor ikke nødvendig å ta kontakt for å melde seg på, i utgangspunktet. Men om dere har spørsmål, eller ønsker å være sikre på at registreringen har gått riktig for seg, er dere hjertelig velkommen til å ta kontakt.

Aktuelle linker 

Forsiden til Norma Ungdomscup 

Resultatlistene 

Kontaktinformasjon cupadministrator

Cupadministrator jobber honorarbasert i NSF. Det betyr at dette ikke er min faste jobb, men en jobb jeg har ved siden av det jeg gjør til hverdags. Innboksen min er alltid åpen, og jeg forsøker å besvare alle henvendelser så fort jeg kan.

Jeg kan nås på mail oda.lovseth @ skyting.no.

Med det ønsker NSF alle klubbene og skytterne: velkommen til årets Norma Ungdomscup!