Momskompensasjon for anleggsprosjekter

Har klubben din de seinere åra fullført et anleggsprosjekt? Hvis prosjektet ble satt i gang etter 2010, har klubben sannsynligvis rett til å få «Momskompensasjon for idrettsanlegg».

Kortversjonen av reglene for denne ordningen er at:

  • Byggingen må ha startet etter 1.1.2010 (om det har vært flere byggetrinn, kan man bare søke for de som ble startet i 2010 eller seinere)
  • Spillemiddelsøknad må være godkjent (men dere trenger ikke å ha fått utbetalt midler ennå)
  • Byggeregnskapet må være avsluttet og revidert

Søknadsfrist er 1. desember.

NSF har gått gjennom lista over de som fikk penger sist. Lista er lang (flere hundre søkere) og inneholder en god del skytteranlegg, men bare noen få som er direkte knyttet til Skytterforbundets klubber. Det er derfor vi nå legger ut denne nyheten, som en påminning til alle skytterklubber som har fullført anleggsprosjekter de seinere åra.

NB! Alle får! Ved siste tildeling fikk alle det de søkte om, det var satt av nok midler til at det ikke ble noen avkortning i bevilgningene. Skytterklubbene som fikk penger i fjor, mottok opptil 300 000 kr.

Det fine med denne ordningen er ellers at det aldri er for seint å søke; så lenge byggestart er 2010 eller seinere, spiller det ingen rolle når prosjektet ble avsluttet. Og rekker dere ikke fristen 1. desember, vil søknaden bli behandla neste år.

Se regler og annen info hos Lotteritilsynet.