Strømming av barne- og ungdomsidrett

Idrettsforbundet har offentliggjort en utvalgsrapport om strømming av idrettsaktivitet for barn og unge. Man kan lese mer om rapporten og laste den ned her.

Utvalgsleder har på direkte spørsmål fra NSF bekreftet at «live-score» via internett er å betrakte som strømming. Dette vil i utgangspunktet medføre at arrangører som ønsker å benytte «live-score» må innhente «aktivt samtykke» fra deltagere under 18 år, i hvert fall så lenge konkurransen ikke er å betrakte som «toppidrett».

Det er fortsatt en rekke uavklarte spørsmål rundt vurderingene og praktisk gjennomføring av tiltakene som det nedsatte utvalget har kommet med – foruten det faktum at utvalget ikke er enige på alle punkter. Norges Idrettsforbund og Idrettsstyret vil behandle rapporten og komme med føringer og retningslinjer for alle særforbund i tiden fremover. Så snart slik informasjon foreligger, vil NSF selvsagt formidle dette videre til våre klubber og medlemmer. I mellomtiden anbefales alle å lese utvalgsrapporten. Den fremstår som god og viktig, og gir et godt bilde av utfordringene rundt strømming av idrettsaktivitet.