Svar på undersøkelse – Vinn rekrutteringsvåpen til klubben eller gavekort!

Økonomi som barriere

Hvor mye koster det å drive med skyting for barn og ungdom?

«Idrettsglede for alle» er visjonen til norsk idrett. I dag vet vi at mange barn ikke deltar i idretten pga. familiens økonomiske situasjon. Dette vil vi gjøre noe med, og vi trenger din hjelp!

Hvert 3. år ut en undersøkelse for å bli bedre kjent kostnadene for våre unge utøvere. Dette hjelper oss i arbeidet med å holde kostnadene nede, og se hva slags type tiltak NSF kan iverksette.

Ved å bruke 5-8 minutter på å svare på NSFs undersøkelse hjelper du oss å samle informasjon og blir med i trekningen av premier.

Undersøkelsene er åpne for besvarelser til 15. november.

Klubber
Blant klubbene som svarer på undersøkelsen trekker vi 3 vinnere som vinner hvert sitt rekrutteringsvåpen. Om en pistol eller rifleklubb vinner får de et luftvåpen, om lerdue eller viltmål vinner vil de motta et gavekort øremerket rekrutteringsvåpen med tilsvarende verdi.

Økonomi som barriere – undersøkelse klubber

Medlemmer
Medlemsundersøkelsen er for barn, ungdom og unge voksne opp til 25 år. Medlemmer som besvarer undersøkelsen er med trekningen av 3 gavekort fra Skytterlinken til en verdi av kr 2000,-.

OBS! Du kan kun være med i undersøkelsen hvis du er:
1.    Utøver i alderen 18-25 år
2.    Foresatt for en utøver i alderen t.o.m. 25 år

Økonomi som barriere – medlemsundersøkelse