H&N Cup 2024

Vi viser til Sportsplan 2024 og informasjon om H&N Cup i München fra 23. til 28. januar 2024. Skytterlandslaget planlegger deltakelse kun for rifle junior, pistol junior og pistol senior i H&N Cup (uttak), men åpner opp for deltakelse for rifleseniorer som ønsker å delta på egen regning. Det er begrenset antall plasser for hver nasjon i H&N Cup, og rifleseniorer som er interessert, bes sende søknad til administrativ leder for Skytterlandslaget (Lindis Græsdal – lindis.graesdal @ skyting.no) innen 1. desember. Ta kontakt med Lindis Græsdal dersom du ønsker å få tilsendt mer informasjon om H&N Cup.

Det jobbes i disse dager med uttak til WC Kairo og WC Granada. Uttakene skal etter planen offentliggjøres 1. desember, på skyting.no og NSFs Facebook.