Nordkjosbotn Pistolklubb i spennende utvikling!

Flott kveld hos Nordkjosbotn Pistolklubb!

Wenche har denne gang gjennomført klubbutvikling hos Nordkjosbotn Pistolklubb. Dette er en liten klubb med 25 medlemmer, og 7 av disse deltok på klubbutviklingen.

Jeg fortalte også om alle tilbudene de kan få gjennom NSF, som blant annet til rekrutteringstiltak, også litt om hva vi i administrasjonen kan bidra med. I tillegg fortalte jeg litt om kurs og utdanninger både i NSF og NIF. Det var flere muligheter klubben ikke var klar over at de hadde, forteller Wenche.

Illustrasjon av klubbhjulet. Bilde: NIF.

Etter dette startet vi selve utviklingsdelen, og tok utgangspunkt i klubbhjulet. Det er mange ulike tiltak man kan gjennomføre på ulike områder, og klubben valgte ut tre tiltak de skal arbeide videre med, og som er realistisk og få til. Det var fokus på å gjøre tiltakene rett, slik at man kan ikke gaper over for mye i første omgang. Det første som skulle på plass er anlegg. Med bedre muligheter for å skyting, gjør også at man kan rekruttere flere medlemmer, som også står høyt på listen. Per i dag leier de lokaler fra DFS to ganger i uka. Deretter var det organisering i fokus, og styret skal få på plass en god arbeidsfordeling, og også finne måter og jobbe på slik at klubben kan gjennomføre flere og bedre tiltak.

Det ble flere timer med erfaringsutveksling og mye god diskusjon rundt klubbens fremtid – før det ble satt en stopper for dette. Med et ønske om å sette på seg hørselvern og starte skyting, var det klart for trening. Det var en gjeng med ny giv som gøv løs på treningen.

Med andre ord er det helt vanlig nord-norsk humor, og det satte et artig punktum på kvelden. Det var en fin kveld, og klubben har satt seg gode, realistiske mål, så jeg gleder meg til å høre fra de igjen. Det blir artig å følge opp både klubbene og målene! 

Ønsker du besøk av vår klubbutvikler? Ta kontakt med klubbutvikler Wenche på: wenche.horten @ skyting.no.