Protokoll, styremøte 5 (25. november)

Protokollen fra siste styremøte, 25. november, er nå lagt ut på protokollsiden. På dette siste styremøtet før jul er budsjett og regelendringer gjerne de viktigste sakene, så også i år. I tillegg til endringer i Fellesreglementet og i feltpistolreglene (oppsummering kommer i egen artikkel), ble nytt, nasjonalt rifleregelverk vedtatt.

NSFs bærekraftsplan ble vedtatt, og det ble redegjort for status i saker som viktige i 2024; blyutfordringene, miljøkartlegging på Løvenskioldbanen og internasjonal idrettspolitikk. Styret har også satt igang et arbeid ang. økt feltpistolsatsing, der fokus i første ongang vil bli rettet not NM.