Oppdaterte regelendringer foran 2024-sesongen – 15m rifle og feltpistol

Etter at det nye, nasjonale rifleregelverket ble lagt ut her på skyting.no 1. desember, har det kommet ulike spørsmål til reglene, særlig angående den «nye» 15m-øvelsen. På bakgrunn av dette har NSF sett behov å foreta noen justeringer, og en revidert versjon er nå å finne på konkurranseregel-sidene under overskriften «Nye regler – 2024». Det største endringen er at det er satt inn et punkt om resultatberegning, 7.23.2, det der presiseres at det i liggende- og sittende-øvelsene skal brukes desimalresultater, men stående og match skytes med heltall. Dermed får 15m-programmet samme regler som 50m-programmet på dette området. Det er også lagt til et nytt punkt, 7.23.6, som omhandler maksimale avvik for skyteavstand, skivehøyde og sideveis forskyvning av skivene.

Sammen med riflereglene er det også lagt ut et dokument som oppsummerer de endringene i Fellesreglementet som er en konsekvens av arbeidet med riflereglene. Et nytt punkt her er at reglene for sammensetning av veteranlag i NM 300m match er endret, dette er en følge av at antall skudd for klassene V65 og V73 i matchøvelsen er redusert fra 2×30 til 2×20 skudd.

På samme side er også de nasjonale reglene for feltpistol og T96 for 2024 nå lagt ut, sammen med en oversikt over de endringene i dette regelverket som forbundsstyret vedtok i november.