Bærekraftstrategi for Skytterforbundet

På forbundsstyremøtet i slutten av november ble det vedtatt en bærekraftstrategi for NSF. Samtidig ble Gyda Winther utpekt som bærekraftsansvarlig på Forbundskontoret.

Bærekraftsstrategien kan du laste ned her: NSFs Bærekraftstrategi.

Bærekraftsutfordringer vil ha høy prioritet hos NSF fremover, både på forbunds- og klubbnivå. Det vil i tiden fremover bli utarbeidet en bærekraftsplan på bakgrunn av strategien. Mer informasjon om dette kommer fortløpende.