Bærekraftstrategi for Skytterforbundet

På forbundsstyremøtet i slutten av november ble det vedtatt en bærekraftstrategi for NSF. Den kan leses her. Samtidig ble Gyda Winther utpekt som bærekraftsansvarlig på Forbundskontoret.

Bærekraftsutfordringer vil ha høy prioritet hos NSF fremover, både på forbunds- og klubbnivå. Det vil i tiden fremover bli utarbeidet en bærekraftsplan på bakgrunn av strategien. Mer informasjon om dette kommer fortløpende.