Oppdaterte regelverk for 2024

Regelverkene der det før jul ble vedtatt endringer for 2024, er nå oppdatert og lagt ut på siden med konkurransereglementer. Der finner du også en oversikt over hvilke endringer som er foretatt. I tillegg til det nye, nasjonale rifleregelverket er det Fellesreglementet og reglene for feltpistol og T96 som er berørt.

På samme side finner du også informasjon om de to forsøksordningene som skal prøves ut i 2024:

  • Rødpunktsikte i baneøvelser pistol
    Ordningen gjelder for skyttere som er født i 1959 eller tidligere og omfatter vanlige stevner (ikke mesterskap).
  • Åpen utgangsstilling i skeet for juniorer og kvinner
    Denne ordningen gjelder i alle stevner, også mesterskap, men man kan ikke sette offisielle rekorder om man benytter seg av unntaket.