Støtte og tilskudd til idrettslag i 2024

Idrettsforbundet har laget denne nyttige oversikten over hvilke sentrale ordninger for støtte og tilskudd som finnes for klubbene  i 2024, og hvilke frister som gjelder: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2024/her-er-alle-stotte–og-tilskuddsordningene-for-idrettslag-i-2024/.

Ikke alle ordningene er like aktuelle for skytterklubber flest, men en støtteordning som momskompensasjon gjelder alle. For flere er også spillemidler til utstyr, strømstøtte og grasrotandelen fine ordninger som kan gi penger i klubbkassa. Tilbudene knytta til Idrettsreiser kan også være nyttige for mange.

I tillegg til alle disse nasjonale ordningene, vil vi minne om at det regionalt og lokalt også finnes mange muligheter, f.eks. knytta til lokale sparebanker og andre institusjoner. Idrettsforbundet har laget et årshjul med støtteordninger til paraidretten der mange slike lokale ordninger er tatt inn, og flere av disse gjelder ikke bare paraskyting, men åpner for søknader om støtte til all slags lokale tiltak. Du kan ta en titt på denne oversikten her.