Granåsen Skytehall åpnet

Lørdag 2. februar ble Granåsen Skytehall i Trondheim offisielt åpnet av varaordfører Erling Moe. Fra Norges Skytterforbund deltok president Bjørn Harald Vik og visepresident Sille Dypveit under denne viktige og gledelige milepælen for skytesporten i hele landet generelt, og for Midt-Norge spesielt.

Granåsen Skytehall ligger under tribunene i hoppbakken i Granåsen Idrettspark og er finansiert av Trondheim Kommune. Den totale kostnadsrammen på oppgraderingen av hele idrettsparken beløper seg til 548 mill. kroner.

Granåsen Skytehall skal driftes av lokale kretser og klubber fra Norges Skytterforbund, Norges Skiskytterforbund og Det Frivillige Skyttervesen som danner aksjeselskapet Granåsen Skytehall AS. Skytehallen har to haller der det kan skytes 50, 25, 15 og 10 meter fordelt på hallene. Norges Skytterforbund ser fram til å ta i bruk denne storstua og vil sende en stor takk til Trondheim Kommune, Idrettsrådet i Trondheim og alle frivillige som har gjort dette mulig. Dette er nok et steg opp og fram for skytesporten.