Strømstøtte til klubbene

Nå kan frivillige organisasjoner søke om strømstøtte for tredje og fjerde kvartal i 2023. Ordningen er justert for å bedre ta hensyn til variasjon i pris og forbruk. I de nye forskriftene for ordningen står følgende: «For strømforbruk fra og med 1. september 2023 får tilskuddsmottakere dekket 90 pst. av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og timesprisene, der forbruket per time beregnes ved hjelp av et gjennomsnittlig forbruksmønster for frivillige organisasjoner. Fra og med 1. januar 2024 endres terskelverdien til 73 øre per kWt. »

Reglene er altså litt annerledes for juli-august enn for resten av året. På grunn av grensen på 70 øre pr. kWt er det for 3. kvartal (i praksis august-september) bare klubber i prisområdet 02 (Vestfold, Telemark, Agder-kretsene, Rogaland og den sørlige delen av Hordaland) som kan søke.  Søknadsfristen er 28. februar klokken 13.00.

Les mer om ordningen og søk om støtte her: https://lottstift.no/for-frivilligheten/stromstotte/.