Tildeling breddemidler 2024

Det var i år satt av 330 000 kroner til breddemidler til klubbene, som kan søke om midler til el-skiver og lerdueanlegg, og 200 000 kroner til kretsenes breddeidrettsarbeid. På sitt møte 28.2 fordelte NSFs breddeidrettskomité disse midlene. Det var 30 søkere på klubbmidlene, og 12 av disse ble tildelt fra 15 000 til 50 000 kr til sine anleggsprosjekter. Fem kretser søkte denne gangen på breddemiddelpotten og fikk tildelt støtte til bl.a. kursvirksomhet og regionale treningsgrupper, samt reisestøtte til Landsstevnet for rekrutter.

Disse klubbene ble tildelt midler:

Birkenes og Lillesand PK kr 50 000 Viltmål
Bremnes PK kr 25 000 Pistol
Brunlanes Sp.sk. kr 30 000 Lerdue
Finnsnes PK kr  25 000 Pistol
Fredrikstad MSL kr  30 000 Rifle
Kroken JFF kr  20 000 Lerdue
Råde SSK kr  15 000 Rifle/pistol
Skien JFF kr 20 000 Lerdue
Songdalen LK kr 30 000 Lerdue
Tana og Nesseby PK kr 25 000 Pistol
Team Hagleskyting, Holmestrand kr 30 000 Lerdue
Tromsø PK kr 30 000 Pistol

Disse kretsene mottar breddemidler:

Akershus kr 40 000
Hordaland kr 30 000
Nordland kr 50 000
Oppland kr 20 000
Østfold kr 60 000