Ledetid for våpensøknader – status

Det er fortsatt til dels uakseptabel lang saksbehandlingstid for våpensøknader i flere politidistrikt, mens det i andre distrikt er relativt korte ledetider. NSF har tatt opp problemstillingen med Politidirektoratet (POD) så vel som med enkeltdistrikt. Detaljer fra tidligere dialog med POD kan leses i nyhetsartikkel fra begynnelsen av november: https://www.skyting.no/2023/11/03/ventetid-ved-vapensoknader/, og vi har fått liknende svar fra politidistriktene der køene er lengst.

Politiet henviser i sine svar til at et arbeid med digitalisering av søknader for sportsvåpen er påbegynt. Dette arbeidet med en digital løsning har i den senere tid kommet inn i et godt spor, og en pilot-løsning vil prøves ut over påske. NSF har blitt bedt om å nominere personer som kan delta i denne piloten, noe som vi selvsagt har gjort. Vi ser frem til resultatet av denne testen, og ikke minst utfallet; i form av en digital søknadsløsning for alle søkere av sportsvåpen. Når denne løsningen er på plass – antatt dato er så langt ikke kommunisert fra POD – vil åpenbart ledetidene forbundet med saksbehandling for våpensøknader synke dramatisk. NSF vil selvsagt holde medlemmene orientert om fremdrift og milepæler i dette viktige prosjektet.