Informasjon om VM for døve – Hannover 2024

VM for døve vil i år bli arrangert i Hannover, Tyskland.

Mesterskapet vil arrangeres fra 29. august til 8. september 2024. Det skal konkurreres i til sammen 16 øvelser fordelt på rifle og pistol. Oversikt over øvelsene det skal konkurreres i, samt konkurransedatoer finner du her.

Du finner også oversikt over banene, hotell og prispakker i dette informasjonsskrivet.

Deltakerne må dekke utgifter selv i forbindelse med deltakelse i VM, med unntak av kostnaden for organisasjonskomitéen (OC) på 75£ per deltaker. Dette vil NSF dekke for alle deltakere.

Det er begrenset antall startere per øvelse/per nasjon, så deltakere må melde seg på via NSF innen 14. april 2024.

Det er maksimalt 3 (tre) skyttere som kan delta i hver øvelse. Dersom det er fler enn tre skyttere per øvelse, vil uttakskriterier bli gjort på bakgrunn av oppnådde resultater sist sesong.

Kontaktperson for påmelding er Gyda Winther, og kan nås på: gyda.winther @ skyting.no.

Skyttere skal være klassifiserte før deltakelse. Dette gjøres via et  audiogram for «International Committee of Sport for the Deaf» (ICSD). Reglementet for audiogram finner du her. Vi bistår utøvere som ikke har klassifisering med dette.

Ta kontakt med Gyda Winther for spørsmål og klassifiseringspapirer.