Klubber og kretser kan nå søke idrettens miljøfond

Mer informasjon om idrettens miljøfond finner du her, søknadsfrist er allerede 31. mai.

I fjor kom det mange søknader for bly og ventilasjon fra flere av våre klubber. Vi synes det er utrolig flott at klubber søker midler, og i den anledning har vi hatt et møte med NIF for å klargjøre kravene, spesielt fra våre klubber.

Det er ingenting i denne søknadsprosessen som tilsier at klubber ikke kan få midler til prosjekter rundt bly og ventilasjon, men det er noen punkter som klubber bør tenke ekstra over ved søknad. Dette for at NIF får inn mange søknader, og har noen klare fokuspunkter:

  • Prosjektet/erfaringer skal kunne deles på tvers av flere klubber, og sette et eksempel.
  • Legger ekstra vekt på innovasjon, altså at det skal være noe nytt.
  • Gjerne samarbeid med andre organisasjoner

Eksempelvis kan lerdueklubber/skytterkrets søke om miljøvennlig hagleammunisjon til bruk for samlinger, rekruttering, etc. Der man kan kjøpe inn skudd, og eksempelvis selge disse for halv pris. Dette da prosjektet skal dekkes 50% egenandel.

Andre ting kan være samkjøring til eks. NM, landsstevnet, mesterskap på både klubb/krets nivå. Her kan også skytterkretser søke midler.

Vi håper flere av våre organisasjonsledd søker midler til sine prosjekter. Dersom det er noen spørsmål tilknyttet miljøfondet, kan man ta kontakt med Marte i NIF (kontaktperson i saken), eller spesielt rundt prosjektsøknaden, ansvarlig for bærekraft i NSF, Gyda Winther: gyda.winther @ skyting.no.