Pride-måneden juni!

Juni er Pride-måneden, der vi markerer symbolet på «at å elske er en menneskerett». Vi setter denne måneden ekstra fokus på mangfold og inkludering. Livslang skyteglade er en visjon vi skal oppnå på alle områder, og vi håper at flere av våre kretser og klubber bidrar ekstra til å sette fokus på dette denne måneden, samt arbeider like mye for dette de resterende 11 månedene.

Over hele landet organiseres det både Pride- parader og arrangementer, og ved flere anledninger er det mulig for organisasjoner og delta. Vi håper at dersom din klubb eller krets deltar, at bilder blir sendt, og tagg oss gjerne!

Dersom din klubb ønsker å legge ut Pride-materiale, kan dette lastes ned og brukes via Oslo Idrettskrets her.

Du kan laste ned NSFs forsidebilde her.

Vi står sammen om mangfoldet, og håper å se flere sette fokuset på dette i ukene fremover.