Trener 1 kurs for jenter!

Norges Skytterforbund / Jenter i sentrum inviterer til trenerkurs…

Wenche Horten - Klubbutvikler i NSF

1.mai startet Wenche Horten sitt deltidsengasjement som klubbutvikler…

Lederkurs for ungdom 27.02 – 01.03.15

I tråd med NIFs ungdomssatsning og et ønske om flere…

Rapportering av kurs for VO-tilskudd og breddemidler

Vi vil informere om fristen for rapportering av VO-tiltak avsluttet…