Spillemidler utstyr

18. oktober 2017 / / /

Det er klart for en ny søknadsrunde for spillemidler til utstyr. Søknadsfristen er 18. oktober 2017. NIF oppfordrer alle til å søke i god tid før søknadsfrist.

Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen, nødvendig veiledning og kontaktpersoner finnes på NIFs hjemmeside, under overskriften klubbguiden og på temasiden for støtteordninger. Se også denne veilederen.

For skytterforbundets klubber er det disse utstyrstypene man kan søke om støtte til:

 • Rekrutteringsvåpen
 • Våpenskap
 • Skytematter
 • Skytestøtter for personer med funksjonsnedsettelse
 • Skytebord for personer med funksjonsnedsettelse
 • Lydsikte

Utdrag fra reglene for støtteordningen:

 • Utstyret må være kjøpt etter 1. januar 2017.
 • Tilskuddssatsen settes til maksimalt en tredel av utstyrskostnaden.
 • Minimum søknadsbeløp er 3 333 kroner (Utstyrskostnad 10 000 kroner) per klubb
 • Tilskuddet beregnes basert på faktiske kostnader.
 • Utstyr til aktiviteter for barn og unge (6-12 år) og ungdom (13-19 år) prioriteres.
 • Ved kjøp av utstyr fra utlandet dekkes ikke frakt og toll. Unntak gjøres for utstyr som ikke er til salgs i Norge.