Trener 1 kurs pistol, Troms og Nordland skytterkrets (AVLYST)

10. februar 2019 / / /

OBS! KURSET ER DESSVERRE AVLYST GRUNNET MANGLENDE INTERESSE.

Kort informasjon om kurset:
Troms og Nordland skytterkrets inviterer til kurs: Trener 1 pistol

Kurset vil gå over 2 helger, lørdag-søndag.
1.kurshelg: 26. og 27.januar 2019
2.kurshelg: 9. og 10.februar 2019
+ 15 timer e-læring og 45 timer praksis i egen klubb

Instruktør: Marianne Ullvassveen
Kurssted: Narvik pistolklubb, idrettens hus, Narvik
Som trener 1 pistol er du autorisert trener på klubbnivå. Trener 1 er også en betingelse for å ta videre trenerutdanning (trener 2, 3 og 4). Det er et krav på 8 deltakere for at kurset skal gjennomføres, og søkeren bør være minst 16 år.

Kurset har ingen eksamen, det er løpende vurdering underveis og deltakernes engasjement og evne til å organisere aktivitet som har betydning for vurderingen.

I tillegg må alle som gjennomfører og deltar på de to kurshelgene, gjennomføre 45 timer med trenerpraksis og dokumentere inn dette til NSF for å få tilegnet seg kompetansen og tittelen «trener 1 pistol».

Deltakeravgift/egenandel for kurset er kr 1000.

Dette inkluderer servering av mat og drikke under kurset, samt deltakeravgiften. Kurskostnadene for øvrig dekkes av kretsene. Minner om at det er mulighet for å søke sine egne klubber om å få dekket denne utgiften.

Temaer og moduler for kurset:

– Presisjonsidrettenes egenart og mangfold (2 timer)
– Førstehjelp (1 time)
– Skytetekniske elementer (9 timer)
– Oppvarming og uttøyning (1 time)
– Mental trening (3 timer)
– Trenerrollen (4 timer)
– Planlegging og gjennomføring av en treningsøkt (8 timer)

NB: Alle deltakere må ha gjennomført 15 timer med e-læring i forkant av kurset.

Påmelding:
Påmelding per e-post til kennjohn @ online.no innen 20.januar. Merk e-posten med «Påmelding trener 1 kurs pistol» i tittelfeltet.
Påmeldingen skal inneholde: Navn, fødselsdato, adresse, klubb.