Feinwerkbau – P8X – Event – Månedlig konkurranse

19. april 2021 / / /

Denne luftpistolkonkurransen finner sted fra april til november, og består av totalt 8 + 1 konkurranser. Det skal skytes en 60-skudds konkurranse pr. deltaker hver måned.

Konkurransene kan skytes enten på hjemmebane eller på annen bane. Du velger selv
hvilken ukedag og tidspunkt på dagen du skyter.