Kretslederkonferanse

8. november 2024 / / /

Kretslederkonferansen er en samling for styret, andre sentralt tillitsvalgte og 1-2 representanter fra hver krets. Konferansen blir holdt på Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen.

Kretsene får egen invitasjon til konferansen. Program og annet informasjon vil bli lagt ut i god tid. Påmeldingsfrist og frist for å melde inn saker er 15. september.