Momskompensasjon anlegg

1. desember 2022 / / /

Har klubben din de seinere åra fullført et anleggsprosjekt? Hvis prosjektet ble satt i gang etter 2010, har klubben sannsynligvis rett til å få momskompensasjon innenfor ordningen som er beskrevet her:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/drifte-et-idrettslag/okonomi/momskompensasjon/idrettsanlegg—moms/

Kortversjonen er at

  • Byggingen må ha startet etter 1.1.2010 (om det har vært flere byggetrinn, kan man bare søke for de som ble startet i 2010 eller seinere)
  • Spillemiddelsøknad må være godkjent (men dere trenger ikke å ha fått utbetalt midler ennå)
  • Byggeregnskapet må være avsluttet og revidert
  • Søknadsfrist er 1. desember