Momskompensasjon for klubber og kretser

15. august 2024 / / /

Fristen for å søke om momskompensasjon for varer og tjenester for 2023 er 15. august. Alle klubber bør søke, det er ingen nedre grense!

Det er enkelt å søke, det eneste de fleste klubbene trenger gjøre er å rapportere inn ett tall; summen av driftskostnadene fra det årsmøtegodkjente klubbregnskapet for 2022. Søknaden legges inn via KlubbAdmin; https://ka.nif.no, på samme sted som dere gjennomfører Samordna rapportering. De klubbene som har driftskostnader og -inntekter knytta til anlegg, må ta hensyn til det når søknaden fylles ut.

Det beløpet som blir utbetalt er 8 % av driftskostnadene. Summen man får, er altså ikke så stor (8000 kr om man har 100.000 kr i driftskostnader). Men til gjengjeld er det ikke store jobben som må gjøres.

Mangler dere det brukernavnet og passordet som trengs, eller har andre problemer med søknaden, ta kontakt med NIFs klubbsupport på 21 02 90 90 eller support @ idrettsforbundet.no.

Les mer på www.idrett.no.