Skytternes Ungdomsnettverk – invitasjon

Fullstendig invitasjon kan lastes ned her: invitasjon-skytternes-ungdomsnettverk.

Norges Skytterforbund skal arrangere dobbelt Europamesterskap i luftvåpen på Hamar i mars 2022! Først skal parautøvere konkurrere om å bli Europamestere, deretter skal Europas beste juniorer og seniorer i ilden. Nå har du mulighet til å være med å arrangere tidenes doble Europamesterskap!

Etter å ha fått tildelt 980 000 kroner fra Ung-Frivillig Fond, for å satse på unge ledere til å arrangere mesterskapene. Dette skal vi sikre ved prosjektet «Skytternes Ungdomsnettverk».

Bakgrunnen for prosjektet:

Norges Skytterforbunds klubber arrangerer årlig svært mange store stevner og Norgesmesterskap innenfor våre fire grener; rifle, pistol, leirdue og viltmål. I tillegg arrangerer forbundet selv arrangementer som eksempelvis Landsstevnet for rekrutter, NM-veka, Norgescup, og nettverkssamlinger. I 2022 arrangerer vi Europamesterskap i luftvåpen på Hamar. Europamesterskapet samler over 1000 deltakere fra rundt 45 nasjoner. Med prosjektmidler fra Ung Frivillig Fond ønsker vi å tilby 25 unge ledere i alderen 16-29 år en mulighet til å skaffe erfaringer og ta del av en nettverksarena.

Hvordan foregår prosjektet?
Skytternes Ungdomsnettverk skal først og fremst legge et grunnlag for at unge frivillige skal få innsikt i Norges Skytterforbund og våre arrangementer. Vi ønsker å utvikle unge ledere som kan få erfaringer og kunnskap gode nok til å arrangere store arrangementer. Det kan også være noen som ønsker verv i organisasjonen, eller sitt tilhørende forbund – for oss er det uansett viktig at erfaringene vi skaper kommer norsk idrett og aktivitet til gode.

Vi ønsker å arrangere et svært bra Europamesterskap, og har på bakgrunn av dette derfor lagt ressurser i å tilrettelegge for gode unge ledere. For best mulig kunne planlegge og gjennomføre arrangementet, trenger vi unge ressurspersoner som tenker nytt, og som ønsker mer ansvarsoppgaver. Med andre ord vil du gjennom dette prosjektet få mulighet til å være med i forkant, underveis og i etterkant av et europamesterskap. Ikke bare vil du få erfaring i hvordan det er å jobbe organisatorisk, men også blant annet internasjonale vinklinger, toppidrett, presse og media. Du vil også få innsikt i hvordan det er å jobbe med ulike samarbeidspartnere og interessenter, og dermed skaffe relevant erfaring for videre arbeid i norsk idrett.

Arrangementer og arbeidsoppgaver:

Deltakerne skal først og fremst bli kjent med forbundet og skyting som idrett ved å ha en opplæringshelg med «Lederkurs for Ungdom, arrangementer (NIF mal)». Videre skal deltakerne være frivillige på to arrangementer i regi av forbundet eller skytterklubb. Her vil det være mulighet for å velge arrangementer på tvers av forbundets fire grener, hvorav det også er mulig å tilrettelegge arrangementer for parautøvere.

På den første samlingen vil de ulike arrangementene bli presentert. Videre vil det også etter helgen være mulig å søke på disse. I tillegg er det mulig å søke om spesifikke arbeidsoppgaver man ønsker å arbeide med under Europamesterskapet i 2022.

Prosjektets obligatoriske arrangementer for deltakerne:

  1. Kick Off og lederkurs: 8.-10. januar, Lillehammer.
  2. Arrangement
  3. Erfaringsmøte over Teams.
  4. Arrangement 2.
  5. Forberedelsesmøte, EM: Januar 2022. (Mest sannsynlig Teams)
  6. EM: Mars 2022, Hamar.
  7. Workshop: Evaluering og etterarbeid.

Dette er samlingene og arrangementene deltakerne forplikter seg til å delta på. Videre vil det være obligatorisk å levere skiftelige (anonyme) evalueringer etter hver samling/arrangement. Reise for inntil 2000 kroner, bespisning og opphold under arrangementene vil være dekket av prosjektet.

Klubbtilhørighet:
Vi ønsker i stor grad at prosjektet skal være med å påvirke deltakerne til å ta arrangere arrangementer i egne klubber. Med erfaringer man får med seg underveis i prosjektet, og i tillegg til muligheter for verv og engasjement videre, ønsker vi at deltakerne skal være med å påvirke idrettens fremtid og arrangementer! Vi håper også at deltakerne oppretter et samarbeid med egen klubb slik at man også på klubbnivå kan dra nytte av kompetansen som deltakerne tilegner seg gjennom prosjektet.

Hva er dine forpliktelser som deltaker?
Du som deltaker forplikter deg til å delta på obligatoriske arrangement, gjennomføre forberedelsene som er nødvendig før hvert arrangement og evalueringer i etterkant av arrangementet. Du forplikter deg også til å ta kontakt med din organisasjonstilhørighet (eksempelvis klubb), og så godt det lar seg gjøre knytte dine arbeidsoppgaver med relevante oppgaver i eksempelvis klubb. Det er også mulig å knytte arbeidsoppgaver opp til arrangementer eller andre relevante oppgaver, som ikke nødvendigvis er tilknyttet din organisasjonstilhørighet.

Kostnader
Det er en egenandel på kr 400 for å kunne være med på programmet, og vi oppfordrer klubb/krets/forbund, eller annet organisasjonsledd til å betale denne andelen. Prosjektet dekker kursmateriell, frivilligbekledning, hotell og bespisning, samt. dekker vi inntil 2000 kroner i reise per samling/arrangement. Med andre ord er det svært små kostnader tilknyttet prosjektet.

Hvem kan søke på prosjektet?
Ungdommer som ønsker å få lederverv, styreverv eller engasjement i idretten, som eksempelvis trener- og dommerutdanning, kan søke om å delta i prosjektet. Det viktigste er at du ønsker å bidra videre i idretten, da gjerne også Norges Skytterforbund i fremtiden. Dersom du i fremtiden ønsker å bidra på arrangementer, er dette uansett et svært relevant og hensiktsmessig prosjekt.

Hvordan søker man?
For å søke om plass i «Skytternes Ungdomsnettverk», fyller du inn påmeldingsskjemaet i Questback. Fristen for å søke er 1. desember 2020, og etter vurdering av søkere, vil du få en tilbakemelding og mer informasjon om hva som skjer videre. Forventet tilbakemelding vi være 15. desember 2020.

Link til søknadsportalen
https://response.questback.com/norgesskytterforbund/vh7yj0auyl.

Kontaktinformasjon
Dersom du har noen spørsmål knyttet til prosjektet «Skytternes Ungdomsnettverk», er det bare å ta kontakt med prosjektleder, Gyda Winther: gyda.winther @ skyting.no.