Dommerregister

Under følger kretsvis oversikt over godkjente dommere i NSF.  Med godkjente dommere menes dommere som har gjennomført oppdatering siden forrige regelendring, dvs. etter 01.01.2017.
NB! Alle dommere må gjennomføre oppdatering innen utgangen av året, dvs 31.12.2017, for å bli reautorisert som dommer.

Oppdatert 16.01.2020:

Akershus Oslo
Aust-Agder Rogaland
Buskerud Sogn og Fjordane
Finnmark Sør-Trøndelag
Hedmark Telemark
Hordaland Troms
Møre og Romsdal Vest-Agder
Nord-Trøndelag Vestfold
Nordland Østfold
Oppland

Informasjon ang. kompetansekort/plastkort. 

Det har nå blitt gjort et omfattende arbeid med å registrere alle dommere som har gjennomført dommeroppdatering i Min Idrett/Idrettskurs. Idrettskurs (IKu) er hele norsk idretts system for registrering av kurs og kompetanse.

Dommerregisteret på www.skyting.no er også oppdatert og dommerlisensen er oppdatert med fire nye år for alle som har gjennomført oppdatering i løpet av 2017.

Det vil ikke lenger bli sendt ut kompetansekort i og med at all dokumentasjon av kurs og kompetanse nå skjer i Min Idrett/IKu. Det er IKu og dommerregisteret som er det formelle systemene for registrering av kurs og kompetanse. Den enkeltes Idretts-CV er tilgjengelig i «Min Profil» på den enkeltes Min Idrett-side: www.minidrett.no.

Den enkeltes Idretts-CV blir fortløpende oppdatert etter hvert som det enkelte organisasjonsledd (klubb, krets eller særforbund) registrerer kurs og kompetanse i IKu. Kompetansekortene/plastkortene er dermed overflødig.

Dommerregisteret oppdateres jevnlig og er tilgjengelig på skyting.no for den enkelte arrangør som ønsker å få oversikt over dommere som har godkjent dommerlisens og er tilgjengelig for oppdrag til stevner og mesterskap.