Allerede nå kan du starte utdanningen din ved å gå inn på NIFs e-lærings kursportal!

Deler av NSFs trenerutdanning og dommerutdanning er nettbasert. Du kan allerede nå gjennomføre den nettbaserte delen av utdanningen, og fullføre kurset når det settes opp trenerkurs og dommerkurs i din skytterkrets eller klubb.

Trenerutdanning – nettbasert

Gå inn på https://ekurs.nif.no/ og logg deg inn ved å bruke samme brukernavn som ved innlogging til Min Idrett. Du vil få tilgang til e-læringsmodulene til trenerutdanningen ved å velge «Trenerløypa» i toppmenyen.

Tilgjengelige e-læringsmoduler

Trener 1 Trener 2
Trenerrollen Trener 1 Sunn Idrett e-læring for trenere
Barneidrettens verdigrunnlag Idrettsernæring modul 1
Idrett uten skader Idrettsernæring modul 2
Paraidrett Aldersrelatering trening 2
Aldersrelatert trening 1 Ren utøver (tilgjengelig via www.renutover.no).

Modulene er felles for alle grener.

Dommerutdanning – nettbasert

Enten du ønsker å gå dommerkurs eller du bare ønsker å lære litt mer om NSFs lover og regler, vil det nettbaserte forkurset/selvstudiumsoppgavene til dommerutdanningen være et godt verktøy for å bli bedre kjent med NSFs lover og regler.

Selvstudiumsoppgavene på e-læringsplattformen er et forkurs til dommerutdanningen, og dette forkurset må være gjennomført før du kan delta på dommerkurs. Hver gren har egne selvstudiumsoppgaver. Du finner disse ved å logge deg inn på https://ekurs.nif.no. Velg deretter Norges Sportsskytterforbund i toppmenyen og du vil få tilgang til alle nettbaserte kurs i NSF. For å kunne besvare spørsmålene, trenger du følgende regelverk:

  • Grenreglement
  • Fellesreglement
  • Lov for NSF
  • Utdrag NIFs lov Sponsor/antidoping regler
  • Reglement «Skyting for funksjonshemmede»

Regelverkene kan bestilles i vår nettbutikk eller lastes ned her.