Allerede nå kan du starte utdanningen din ved å gå inn på NIFs e-lærings kursportal!

Deler av NSFs trenerutdanning og dommerutdanning er nettbasert. Du kan allerede nå gjennomføre den nettbaserte delen av utdanningen, og fullføre kurset når det settes opp trenerkurs og dommerkurs i din skytterkrets eller klubb.

Trenerutdanning – nettbasert

Gå inn på kurs.idrett.no og logg deg inn ved å bruke samme brukernavn som ved innlogging til Min Idrett. Du vil få tilgang til e-læringsmodulene til trenerutdanningen ved å velge «Trenerløypa» i toppmenyen.

Tilgjengelige e-læringsmoduler

Trener 1 Trener 2
Trenerrollen Om spiseforstyrrelser
Barneidrettens verdigrunnlag Idrettsernæring
Idrett uten skader Aldersrelatering trening 2
Aldersrelatert trening 1 Ren utøver (tilgjengelig via www.renutover.no).

Modulene er felles for alle grener.

NB! Det er viktig at du sender inn kopi av kursbevisene etter at modulene er gjennomført slik at vi får registrert modulene som gjennomført. Dette sendes til: lindis.graesdal @ skyting.no

Dommerutdanning – nettbasert

Enten du ønsker å gå dommerkurs eller du bare ønsker å lære litt mer om NSF lover og regler, vil det nettbaserte forkurset/selvstudiumsoppgavene til dommerutdanningen være et godt verktøy for å bli bedre kjent med NSFs lover og regler.

Selvstudiumsoppgavene på e-læringsplattformen er et forkurs til dommerutdanningen, og dette forkurset må være gjennomført før du kan delta på dommerkurs. Hver gren har egne selvstudiumsoppgaver. Du finner disse ved å logge deg inn på www.kurs.idrett.no. Velg deretter Norges Skytterforbund i toppmenyen og du vil få tilgang til alle nettbaserte kurs i NSF. For å kunne besvare spørsmålene, trenger du følgende regelverk:

  • Grenreglement
  • Fellesreglement
  • Lov for NSF
  • Utdrag NIFs lov Sponsor/antidoping regler
  • Reglement «Skyting for funksjonshemmede»

Regelverkene kan bestilles hos nsf @ skyting.no eller lastes ned her.