Husk spillemidler til utstyr – ny mulighet 9. november

OBS! Pga. problemer for noen klubber, blir siden der søknader om spillemidler til utstyr kan sendes, åpnet mandag 9. november kl. 08.00-20.00! Kontakt gjerne NIF support så snart som mulig for hjelp til innsending av søknad: support @ idrettsforbundet.no eller 03615.

Alle skytterklubber kan søke om midler fra denne ordningen, som omfatter konkurranse-, trenings- og sikkerhetsutstyr som eies av klubbene, ikke den enkelte utøver. Utstyr beregnet for barn og ungdom (opp til 20 år) vil bli prioritert når pengene fordeles, men det gis også støtte til utstyr for voksne.

Skytterforbundet har fått godkjent disse utstyrstypene: Klubbvåpen, skytestøtter for funksjonshemmede, lydsikter og våpenskap. De seinere åra har NSFs klubber til sammen fått utbetalt fra 200 000 til 400 000 kroner fra denne ordningen, de aller fleste av klubbene som søker har fått støtte til ihvertfall deler av det de har søkt om.

Det gis støtte til utstyr som er innkjøpt etter 1.1.2015 og ut året (dette gjelder også utstyr som er bestilt, men ennå ikke levert). Støtten er maksimalt 1/3 av prisen på det innkjøpte utstyret.

Dere finner all informasjon om ordningen (inkludert informasjon om hvordan dere søker via SportsAdmin) på denne info-siden:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/