Stipend unge utøvere 2016

Minner om søknadsfristen for stipend unge utøvere!

For å stimulere unge utøvere er det også i 2016 satt av midler til stipender. Stipendene kan søkes av ungdommer f.o.m 13 år og t.o.m. 21 år som er medlem av lag tilsluttet Norges Skytterforbund.

Søknaden må inneholde navn, adresse, fødselsdato, hvilken klubb man tilhører, hvilke øvelser man skyter, oppnådde resultater, gode plasseringer, målsetninger og andre opplysninger som kan ha betydning for behandlingen av søknaden.

Søknadsfrist er 15. august 2016.

Søknaden sendes til Norges Skytterforbund, 0840 Oslo eller til nsf @ skyting.no .