Ladehjørnet 5/6

ladehjornet-5-2016

Hvilken informasjonsplikt har en ammunisjonsforhandler, som leverer ut to pakker med .357 «Mag» ammunisjon, med et stort bilde av en cowboy og med teksten Cowboy Action Shooting, når vedkommende skal delta i NM Magnum 1? I følge Vihtavuori sin ladetabell er hastigheten på et 158 gr Pb-projektil max ca. 1000 fps ved den skyteaktiviteten. Skytteren foran meg ved kronografering etter Magnum 1 på Ørlandet hadde cowboy-patroner, og ble følgelig diskvalifisert med faktor 165, 25 under minimumskravet på 190.

Før NM kronograferte jeg 185 i faktor med 158 gr RN Pb Klette «kule» og 14.0 gr med N 110 krutt. Jeg gikk opp til 15.0 gr N 110 og kronograferingen på Ørlandet ga 217 med en S&W mod.27, 6 tommer.

Kan hende er det noen som undrer seg over hvorfor det er forbudt å erverve .500 S&W i Norge. Reglementet for Magnum 2 innen NSF er ikke hindringen, siden max diameter på prosjektilet er .410 – .505 tommer. Politiet har funnet på .455 som max diameter, så det betyr at en ikke kan kjøpe en revolver i .45-70 Government, som har en diameter på .458.

Smith & Wesson-revolveren med X-ramme kom i 2003 i caliber .500 S&W. I tidsrommet februar 2003 til juli 2005 solgte fabrikken 45 000 mod. 500 revolvere i USA. I tiden før forbudet kjøpte jeg min mod. 500 og 34??; andre gjorde det samme. Antallet er litt usikkert, men det er sikkert noen der ute som kan søke på det herostratisk berømte nettet, og finne nøyaktig antall.

Magne Landrø AS holdt en våpenmesse på Olavsgaard, hvor blant andre Winge våpen hadde en stand. På standen til Winge våpen lå den nye S&W mod 500 i caliber .500 S&W. Ståle Svendsen i Justisdepartementet var der. Jeg husker han sa at våpenet var så kraftig at «kula» ville gå gjennom den skuddsikre vesten til politiet, og han ville sørge for at caliber .500 S&W ble forbudt i Norge.

”Tja”, tenkte jeg: Hvilken person i underverden vil gå rundt med en revolver, som rekker fra hoften nesten ned til kneet og «veier» like mye som to liters kartonger med melk. Men forbudet kom.

I 2005 ble caliber .460 S&W lansert i X-ramme S&W revolveren.

Departementet ville forby den, og trodde caliberet var .460. Men caliberet var .451, altså under .455, og en kunne skyte både med .45 Colt og .454 Casull i våpenet. Paradokset er at det er mulig å erverve .460 S&W, som er kraftigere enn .500 S&W. Noen skyttere bruker .460 i Magnum 2. Jeg bruker min .500 i Magnum 2 med 12.5 gr N 32C med 320 gr PB-prosjektil og med faktor 320. I tabellen kan en se en oversikt over anslagsenergien for en rekke kraftige revolverpatroner pluss .50 Browning MG. Som en kuriositet er diameteren til prosjektilet til .50 BMG .510. Jeg har en eske Hornady-prosjektiler hvor det står .510.

Kraftige revolvere brukes til jakt i Afrika, stater i USA og andre steder. På Svalbard er det påbudt med våpen i utmark, og kraftige revolvere har anvendelse der. Våpnene brukes til Magnum 2 og til å velte bukken, med masse 25 kg, på 200 m innen Metall Silhuett. Eller rekreasjonsskyting hvor en eksperimenterer med ladning for å oppnå max presisjon.

Så forbudet mot .500 S&W bør fjernes i den nye våpenloven.

-Willy Klette