Momskompensasjon for 2016

Nesten 30 millioner i momskompensasjon for klubber og lag i Rogaland:

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/c01e12947fae455da8af599c985f0c33/momskompensasjon-2016—fylkesvis-oversikt-til-idrettsforbundet.pdf