Fagkomité Lerdue Informerer 6/6

knut-leer_leder-fagkomite-lerdue

Spennende med mye nytt!
Ja, vi står foran ei tid med mye nytt: Den nye sportssjefen som har ansvaret for toppskytterne våre, ny dataløsning og forslag til ny organisasjonsstruktur. Det at Sportssjefen nå har ansvaret for toppskytterne, er jo en vei mot toppidrettssatsingen og Skytterlandslaget som skal gå på tvers av alle grenene i NSF. I første omgang bygges dette rundt fire stikkord: Planlegging, Ærlighet, Trivsel og Utvikling. For året som kommer er det en junior og U23 gruppe. Olympiatoppen bidrar med midler i fem år framover for dette prosjektet. Det vil også være en seniorgruppe som bygges opp gjennom 2017 og her vil det kun bli satset på 3 turer for disse: World Cup i Nicosia, EM og VM. Dette kommer bl.a. av at det er mye mindre midler dette året, grunnet svake resultater i år. Den 19. november var det KickOff på Gardermoen, hvor Sportssjefen samla alle i junior og senior elitegruppe for planlegging av hver enkelt utøvers sesong.

Ny dataløsning
Dette blir meget bra med hensyn til all den jobben det har vært med ranking og resultat oppfølging i alle grenene våre. For de klubbene som bruker Leirdue.net sitt resultatprogram, vil det nå etter stevnets slutt automatisk bli oppdatert ranking i den nye dataløsningen på skyting.no Ut i fra dette oppfordrer jeg alle arrangører til å benytte Leirdue.net sitt system. For dem som ikke bruker det systemet, må arrangørklubben legge inn resultat for alle utøverne i NIF IT sin database (Resultatadmin). Når klubbene nå har lagt inn rett klasseføring og mailadresse til sine medlemmer i KlubbAdmin, vil alle medlemmene kunne skrive ut sitt startkort i MinIdrett, eller ta det ut i en App.

Forslag om ny organisasjonsstruktur
Forslaget med å dele opp i en toppidrettskomité, en breddeidrettskomité og en teknisk komité høres veldig bra ut. Toppidrettskomiteen er vel nesten et must, skal vi få til et felles Skytterlandslag med en sterk satsing på å få fram enere. Når det gjelder Breddeidrettskomitéen er nok det den viktigste komiteen for å finne talenter som vil satse mot toppen, legge til rette for dem som ikke vil drive toppidrett og for å fange opp dem som bare vil utøve sin idrett i det små, bare å trene litt med skytingen sin. Den tekniske komitéen skal bl.a. ta seg av alt av regler og lover. Viktig at dette følges opp, så det er bra med egne folk som kun skal ta seg av dette. Vi i leirdue har sett det som meget viktig at alle grener MÅ være representert i alle komiteene for at VÅR idrett skal bli ivaretatt; dette er viktig fram mot tinget og vi må finne de rette personene til de forskjellige komiteene. Er det noen der ute som vil gjøre en jobb i en komité, gi oss et hint.

Når det gjelder påmelding til stevner, så oppfordrer vi til at påmeldingen ikke åpnes før 8 uker før stevnestart og at det benyttes forhåndsbetaling. Dette gjøres i mange andre grener, så derfor begynner vi med det også. Dette gjelder spesielt i Nordisk Trap. Det vil hindre at mange melder seg på tidlig og dermed glemmer å komme på stevnet. Leirdue.net håndterer dette på en fin måte.

På vårt forrige møte i fagkomiteen ble det bestemt at klasseføringskravet for 2017 i Nordisk Trap, er 97 til kl A og 91 til kl B og K1. Denne oppgangen i krav kommer av at det har blitt skutt veldig bra denne sesongen. Vi godkjente også alle Norgesrekordene som er satt i år. Vi mangler fortsatt en arrangør av NM i Skeet, så meld i fra om din klubb tar dette. Når det gjelder terminliste for 2017, så er det kommet inn mange stevner og lista vil være å finne på vår hjemmeside (www.skyting.no) I forbindelse med den nye dataløsningen til forbundet må nå hver enkelt klubb legge inn de stevnene de skal ha utover, De vil deretter bli godkjent og kommer så ut på terminlista. Mer om hvordan dette skal gjøres kommer i en egen artikkel på hjemmeside, så følg med der utover.

GOD JUL OG GODT NYTT SKYTTERÅR TIL ALLE!
Knut Leer
Leder i fagkomité lerdue