Fagkomité Pistol informerer 6/6

pal-kristiansen_konstituert-leder-fagkomite-pistolOrganisasjonsendring
Det jobbes mye med organisasjonsendringer frem mot forbundstinget i april 2017. Det er meget viktig at alle medlemmer/klubber/lag/kretser holder seg oppdatert med informasjon som legges ut på www.skyting.no frem mot tinget. Forslaget går i korthet ut på å endre fra dagens 4 fagkomiteer til en felles BIK (breddeidrettskomite), TIK (toppidrettskomite) TK (tekniske komite). Det blir viktige valg for fremtidens organisering av Norges Skytterforbund, som skal tas på forbundstinget.

Ny IT-løsning NSF
Det loves en enklere hverdag for klubber og kretser med terminliste, stevneresultater og klasseføring/startkort med den nye stevneløsningen, men samtidig stiller det også større krav til den jobben klubbene selv skal gjøre i dette arbeidet. Først skal klubbens stevneansvarlig legge inn klubbens stevner/stevner med mesterskap som søknad i KlubbAdmin, slik at de kan bli godkjent og publisert på terminlista. Det er personer i krets eller på regionsnivå som skal godkjenne stevner som også kan inneholde KM og DM. Klubbene må laste ned eventuell påmeldinger for stevnet, gjennomføre stevnet på vanlig måte i klubbens resultatprogram eller manuelt i regneark. Data om skytternes ID fra nytt startkort må registres korrekt for at resultater for statistikk og klasseføring skal komme inn på rett plass i databasen til NIF-Idrett. Etter at stevnet er gjennomført, er det 2 viktige ting som klubber/lag selv må gjøre: Laste opp nødvendig data for statistikk og klasseføring. Laste opp og linke til en fil i PDF-format til aktuelt stevne, med komplett resultatlister som også må inneholder aktuell KM eller DM lister. Blir dette flere filer, må disse lenkes sammen til en fil før opplasting. Det blir opplært en del superbrukere i krets som kan hjelpe klubbene ved behov og samtidig er det support på tlf. fra NIF.IT som kan hjelpe klubbene ved behov. Det blir også e-opplæring på web som klubbene kan bruke.

Fagkomitekonferansen Pistol
Årets konferanse, den 23. i rekken, gikk på Quality Hotel Olavsgaard. Se referat lengre inne i bladet. Viktige punkter var organisasjonsendringer, info fra landslagssjef om satsing fremover, rekruttering av nye skyttere og ikke minst utfordringer rundt dagens NMer. Etter en kort info fra Ørland pk om årets stort NM, ble det diskutert hva som er viktige momenter for arrangører fremover. Her var det viktig for mange at en arrangør skulle ha mulighet for å tjene penger på å stå som arrangør, så det var ikke mye stemning for å redusere antall øvelser i NM. Enkelte foreslo å redusere på noen klasser, men det vil ikke redusere tidsforbruket, altså antall dager som går med for å arrangere dagens antall av NMer.

Men det hjelper ikke noe om klubbene gis mulighet for å tjene penger, hvis ingen vil ta på seg jobben å stå som arrangør. Fortsetter denne trenden med lite pågang av klubber som vil stå som arrangører, vil det fort komme et vedtak som redusere antall NMer. For at det skal bli fremtidige konferanser, er det på samme nivå viktig at klubber/lag/ kretser melder inn sine behov foraktuell tema som bør drøftes/behandles. Uten tilstrekkelig pågang fra dere blir det neppe flere konferanser bare for pistol.

NM 2017
Status for NM i 2016 så langt er at det kun er arrangør for spesialfelt og PPC. Melder det seg ikke arrangører til de andre NMene innen årsskiftet, vil det bli avlysninger for 2017. Det burde være mulig for klubber/lag på østlandsområde å få arrangert både felt- og baneNM på Løvenskiold som har kapasitet både på antall skiver og område for feltskyting. Vil benytte anledningen til å takke alle sammen for et givende verv i fagkomite pistol siden 2000, spesielt med ansvar for terminlista og senere opplinking av resultatlister fra og med 2007. Har gitt valgkomitéen beskjed om at jeg ikke tar noe gjenvalg, nå som det blir annen løsning på terminlista videre.

Pål Kristiansen
Fungerende leder
Fagkomité pistol