Fagkomité Rifle Informerer 6/6

gyda-ellefsplass-olssen_leder-fagkomite-rifleÅret 2016 er snart historie og vi kan se tilbake på et begivenhetsrikt år krydret med Olympiske Leker (OL), Paralympiske Leker (PL) og en rekke internasjonale medaljer, spesielt på juniorsiden. Seniorene nådde ikke opp i kampen om heder og ære hverken i PL eller i OL, men det kunne vi heller ikke forvente, sett ut i fra antall pallplasseringer i årets og de senere års World Cuper. Nå er det fire år til OL og PL i Tokyo, og kursen må stakes ut for å bli best mulig forberedt til disse lekene, slik at norske skyttere kan være med å kjempe om medaljer. Dette krever endringer og forbedringer i mange ledd med tanke på blant annet organisering, planarbeid, kompetanse, personellressurser, prioriteringer og økonomi.

Organisasjonsforbedringer
Norges Skytterforbund er en organisasjon i endring, og jeg opplever at organisasjonen er endringsvillig og åpen for modernisering. På tinget i 2015, ble det vedtatt at Skytterforbundet skulle ansette en sportssjef, hvilket var første steg i riktig retning. Han ble tilsatt i januar 2016, og har overtatt det utøvende lederskapet overfor landslagene og spesielt trenerne. Dette fungerer godt, men det vil fungere enda bedre om vi får på plass en Toppidrettskomité i stedet for fire fagkomitéer.

Organisasjonsutvalget som ble nedsatt av forbundsstyret for nærmere et år siden, har jobbet iherdig for å innhente meninger og tanker om forbedringer blant skyttere over det ganske land. Noen endringer ser vi allerede resultatene av i form av forbedrede nettsider, innføring av ny IT-løsning for påmelding og resultathåndtering, og digitalisering av Skytternytt. Sistnevnte vet jeg faller mange tungt for brystet, men det vil fort satt være mulig å skrive ut eksemplarer som kan leses på “den gamle måten”. De virkelig store endringene vedrørende organiseringen av Skytterforbundet, er av en slik karakter at det kreves tingvedtak før de iverksettes. Endringsforslagene fra Organisasjonsutvalget har nå vært på høring ute i kretser og klubber, og har vært gjenstand for behandling i Forbundsstyret. Personlig tenker jeg at det er til Norges Skytterforbunds beste om vi går bort fra dagens komitéstruktur, og innfører Toppidrettskomité (TIK), Breddeidrettskomité (BIK) og Teknisk komité (TIK). Dette vil bidra til at vi får en helhetlig og lik satsning på Toppidrett uavhengig av gren, med like muligheter for alle utøvere uavhengig av om man skyter med hagle, pistol eller rifle. TIK vil få en særdeles viktig rolle med tanke på å sette ramme-faktorene for toppidretten i Norges Skytterforbund.

Kongepokalene 2016
Kongepokalene for 2016 skulle opprinnelig tildeles i viltmål med bakgrunn i rulleringsplanen som ble vedtatt på tinget i 2013. På grunn av for liten deltakelse på NM viltmål, fikk alle grener mulighet til å kjempe om pokalene. Fagkomitéen gratulerer Sonja Tobiassen og Are Hansen som vinnere av Kongepokalene for inneværende år. Sonja ble tildelt pokalen for sitt resultat på 10m luftrifle liggende, og Are Hansen ble tildelt pokalen for sitt resultat på 10m luftrifle. Med dette vil jeg ønske alle en riktig god jul!

Med skytterhilsen
Gyda Ellefsplass Olssen
Leder fagkomité rifle