Ladehjørnet 6/6

The Star Progressive Reloading Machine

The American Rifleman May, 1934.

For to år siden eller der omkring sendte «Les» Pope meg, fra vestkysten, noe informasjon om The Star Progressive Reloading Machine. Fra hans beskrivelse syntes det som at denne maskinen hadde distinkte muligheter som et produksjonsverktøy for kvantumslading av patroner for politi- og pistol-klubber. Basiskonseptet var en nedskalert utgave av de kommersielle lademaskinene Winchester tidligere brukte til sin ammunisjonsproduksjon. Flere Star-lademaskiner ble tatt i bruk for testing, med formål å eliminere alle «bugs» i design. Resultatet er at det nå er en nær perfekt «device» ferdig for markedet. Den er produsert av the Star Machine Works, of San Diego, California.

C.R. Peterson, produsenten, sendte meg en av disse Star «Tools» for inspeksjon og utprøving i det caliber han har adoptert som standard – den populære .38 Special. The Tool er også laget i andre populære pistolkalibre; .45 ACP, .45 Colt, .44 Special og 9 mm, og en universell modell kan lade noen av de korte riflepatronene, slik som .25-20 Repeater og .22 Hornet. The Tool jeg fikk tilsendt, var arrangert for behandling av en .358-caliber wadcutter bullet, .38 Special hylser med store tennhetter (Peters) og en ladning med 3.8 grains av Pistol Powder No.5. Den var pakket og sendt helt satt opp for ladningen ovenfor.

The Star Tool er ca. 16 inches høy, eksklusive ladehåndtaket, og har en sirkulær bunnplate 9 inches i diameter. Den er solid og gjennomført kvalitetsbygget, ryggraden er en kompakt stålsøyle, steel shaft, 1 1/4 inch i diameter. Alle glideflater er herdet til høy Rockwell hardhet. Den er en vertikal rettlinje lademaskin, med tilstrekkelig kraft til å utføre alle multiple lade-operasjoner med en «single down stroke of the handle» Det betyr tennhetteutstøting, WC hel sizing av hylsen, tenn- hetteisetting, ifylling med krutt, isetting av bullet, og crimping av hylsemunningen. Den gjør det samtidig på alle hylsene på hylseplaten med det glidende hodet, hvor dier og kruttmål sitter.

En horisontal roterende plate med 6 stasjoner nær basen av the Tool holder hylsene med munningen opp, og bringer hver av dem suksessivt under riktig die, expander og kruttrør, som er montert på et vertikalglidende hode over platen. Disse to delene er i perfekt opplinjering ved utfrest spor og låsesplint i skaftet, og kort og lang styrestang. En avfyrt hylse blir plassert til venstre i hylseplaten, stasjon null, så roterer hylseplaten til høyre, til første stasjon, som bringer den til helsize dien og tennhetteutstøteren. Etter en komplett nedsenkning av hodet og heving av ladearmen, blir neste avfyrte hylse plassert og platen rotert. Slik fortsetter det til alle stasjonene har mottatt sin hylse.

Den andre stasjonen er for tennhetteisetting. Et tennhetterør mater tennhettesleiden med tennhette, som mates frem automatisk. Den tredje stasjonen er rett under materøret til kruttmålet, som er den del av the Tool. Den fjerde stasjonen er for bullet i setting. Den femte stasjonen slipper ferdig patron gjennom et hull i basen til en oppsamling boks under bordet hvor the Tool er montert. Det samme gjelder for øvrig med brukt tennhette, som samles i en liten boks under bordet. Ønsker en taper crimping av .45 ACP/9mm, monteres dien i hodet på stasjon fem, og hullet i basen plugges igjen. Ferdig patron bli så kastet horisontalt ut.

For å sikre seg mot dobbel ladning av krutt aktiveres en sikkerhets-kam som blokkerer operasjonen av lademaskinen. Denne kammen går automatisk til utløser posisjon når hylseplaten roteres. Det eksentrisk plasserte kruttmålet arbeider automatisk. Det gjør også tennhettesleidens vinkelarm ved hver komplette ladearmsbevegelse. Det følger med to tennhetterør, to plukkere og to tennhette punches for små og store tennhetter. Kruttmålet er svært nøyaktig med nøyaktighet +- 0.05 grain, takket være at kruttsleiden vibrer ved frem- og tilbakeføringen. Kruttsleiden er fast, og er bestemt av diameteren i hullet. Sleider med ønsket kruttype og ladning bestilles fra fabrikken.

En plukker blir brukt til å fylle tennhette-materøret. En følgestang med lodd og med gummitupp hviler på tennhettesøylen, og gir indikasjon om antall tennhetter i materøret. Videre, når siste tennhette er brukt, går gummienden ned i tennhetteroen og blokkerer rotasjonen av hylseplaten.

De beskrivelsene som er gitt, viser at The Star Tool utfører alle de nødvendige ladeoperasjonene progressivt. Progresjonen er også positiv, ingen nødvendige ladeoperasjoner blir hoppet over. Tennhetten blir alltid satt like dypt, siden dybden er uavhengig av hvilken muskelkraft ladearmen aktiveres med. Tennhettene er alltid perfekte, uten arr og groper.

The Star Universale Progressive Reloading Machine er robust og velkonstruert, og vil vare i flere generasjoner av ladere og skyttere. Så langt har det ikke vært så mye som en «hitch» ved noen ladeoperasjoner, og sizing og crimping er perfekt. Den ladede patronen måler .3715» ved nakken,372» ved bullet serrateringen og .379» ved hodet. Den kamrer i .38 Special revolveren like godt som fabrikk-ammunisjon.

– Willy Klette