NSF Presenterer: Ungdomsutvalget

2016 er ungdommens år i idretten, det har vært arrangert Ungdoms-OL på Lillehammer, ungdomssamlinger, stort lederkurs for ungdom og nå har vi også fått på plass et Ungdomsutvalg! De hadde sitt første møte på Idrettens Hus i oktober og ble offisielt utnevnt av styret på siste styremøtet i november.

Utvalget består av 6 ungdommer fra alle 4 grener i NSF, men representerer ikke hver sin gren. De skal jobbe til det beste for all ungdom i NSF. De ønsker blant annet å jobbe for å ivareta ungdommenes interesser i NSF, inspirere flere unge til å ta verv og bli ledere i idretten samt å jobbe målrettet for å styrke ungdomsdeltakelsen i skyttersporten.
Medlemmene av ungdomsutvalget er:
– Anneline Tangen
– Maren Galguften Lunsæter
– Erik Ølheim Gurholt
– Thea Haarberg
– Christoffer Robin Hammerstad Hovd
– Edvard Brendnes

Fremover vil vi presentere ett og ett medlem i ungdomsutvalget slik at dere kan bli bedre kjent med de! Første man ut er…

edvard-brendnes

Navn: Edvard Snesrud Trøen Brendnes
Alder: 20 år
Hjemsted/bosted: Kommer ifra Øvre Rendal, vokst opp i Asker, men bor nå i Kristiansand.
Klubb: Vestre Bærum Salongskytterlag.
Verv: Medlem av ungdomsutvalget hos NSF. Samt varamedlem i styret til Vestre Bærum Salongskytterlag.

Hvem er du?
Per i dag studerer jeg Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, med utdypning i juridiske fag ved Universitetet i Agder. Mine hobbyer har lenge vært skyting, tegning og fjellturer med bikkja. Har vært ungdomstrener i DFS og hos Vestre Bærum salongskytterlag. Har gått flere kurs hos de aktuelle organisasjonene.

Når og hvorfor begynte du med skyting?
Jeg begynte som skytter gjennom DFS og Asker skytterlag når jeg var 11 år gammel. Jeg begynte deretter som skytter i NSF først når jeg var 17 år gammel og skulle gå over til stående skyting i DFS. Grunnen til jeg begynte å skyte er litt utradisjonell. I hele oppveksten min så var jeg fasinert av et gammelt bilde som henger på hytta. Bildet er av deltakerne på landsskytterstevnet i 1911. Til slutt så hadde jeg mast nok på faren min til å ta meg med på banen.

Hvorfor ble du med i Ungdomsutvalget?
Grunnen til jeg ble med i ungdomsutvalget var interessen for ungdomsarbeid. Har alltid likt å jobbe med ungdom og dermed hjulpet dem med det jeg kan. Ved å være medlem av ungdomsutvalget så lærer jeg hvordan man kan jobbe videre for ungdommen og hjelpe dem på flere og nye plan.

Hvordan kan vi gjøre NSF til et attraktivt forbund for ungdom?
Tenke nytt. Tenke ut fra ungdommens ståsted. Samt å rekruttere foreldrene og få de interessert i sporten. Er ikke foreldrene interessert, så mister vi som oftest ungdommen.