Stor lanseringsdag

I dag har det vært flere digitale lanseringer i Norges Skytterforbund. Både SkytterAdmin og nye oppdateringer på skyting.no, er etter mye og iherdig jobbing endelig klare for bruk.

Skytternytt på nett

På skyting.no har det dukket opp en ny toppmeny, som skal gjøre navigeringen på siden enklere. Skytternytt har også blitt lansert i digitalt format, og fått en egen side.

Les mer om det i egen nyhet. 

Lettere påmelding

SkytterAdmin ble opprettet for gjøre det lettere å administrere aktiviteten i Skytterforbundet, både for klubber og den enkelte utøver. Kenneth Eikenes er en del av prosjektgruppen fra NSF, og sier at målet er at informasjon om stevner, resultater og ranking skal kunne finnes på et sted. Administrasjonen ved konkurranser vil også bli mer effektiv.

– Forenkling er stikkordet vårt. Det vil sikkert være flere utfordringer ved oppstarten, men på lang sikt vil det være en kjempestor forbedring, sier han.

En bieffekt av prosjektet er at det også vil bli økt datakvalitet på medlemsdatabasen, med oppdatert informasjon om antall medlemmer og utøverne. For utøverne vil det i tillegg bli lettere å se om man er registrert som medlem eller ikke.

Prosjektet med SkytterAdmin startet i juni 2016, og har vært utarbeidet i tett samarbeid med NIF IT (Norges Idrettsforbunds IT-avdeling). Prosjektgruppen fra NSF har primært bestått av tillitsvalgte, og administrasjonen har trått til der det har vært nødvendig. I tillegg til Kenneth består gruppen av prosjektleder Håvard Larsen, og Dag Olav Rønning. Men arbeidet er ikke over enda:

– Vi vil fortsette å jobbe med utbedringer, og det vil være fokus på å holde løsningen oppdatert, avslutter Kenneth.

SAMSUNG CSC

Denne gjengen har jobbet fram IT-løsningen SkytterAdmin. F.v: Kenneth Eikenes, Øyvind Stråle, Kim S. Toftner, Therese Togstad Berg, Dag Olav Rønning, Nina Sølvberg. Ikke på bildet: Håvard Larsen.