Presisering av sikkerhetsreglement

Styret i Norges Skytterforbund vedtok følgende presisering av gjeldende sikkerhetsreglement den 2. mars 2017:

«Klubbmedlemmer som av politiet ikke anses som skikket til å erverve våpen, eller som av sikkerhetsmessige grunner har fått inndratt sine våpen eller tilbakekalt sine våpenkort, kan ikke delta i klubbenes organiserte treninger eller konkurranser.»

https://www.nrk.no/dokumentar/skytterforbundet-endrer-regler-etter-nazist-saker-1.13406178