Skyttermamma ble dommer

Line Teppdalen er skyttermamma med stor M, og opplevde at lovverket var krevende å navigere på utenlandsstevner. Så hun tok steget ut og ble internasjonal viltmålsdommer.

Line Teppdalen (44) er storviltjeger og tidligere aktiv skytter i Norges Jeger- og Fiskeforbund. Men hun er nok mest kjent som mor til den lovende unggutten på viltmål-landslaget, Espen Teppdalen Nordsveen. Derfor har hun reist mye på mesterskap med viltmålskytterne, og dette har vært med på å utvikle motivasjonen til å bli internasjonal dommer.

– Jeg har lenge ønsket å gå på internasjonalt dommerkurs for å få mer innsikt i lover og regler for viltmål, sier hun.

– I løpet av de to årene Espen har vært på landslaget har jeg gjort meg en del personlige erfaringer, og det har oppstått noen situasjoner som kanskje kunne vært unngått dersom jeg hadde hatt den kunnskapen jeg har fått nå.

Line blir Norges Skytterforbunds andre internasjonale dommer i viltmål, så hun er et sårt tiltrengt tilskudd.

Vil få flere kvinner på banen

Det er ingen hemmelighet at Norges Skytterforbund har få kvinnelige dommere. Av de 15 som har internasjonal dommerutdanning, er kun tre kvinner. Det samme ser vi også på nasjonalt plan. Kvinnene er underrepresentert. Hvorfor tror Line at det er sånn?

– Skyting og jakt har vært veldig mannsdominert i mange år. Det er det takk og pris ikke nå lenger, men jeg tror at mange kvinner ser på ISSF (International Sports Shooting Federeation) og andre større organisasjoner innen idrett som litt ”gubbete”. Jeg startet selv med storviltjakt i 1993, og den gangen var det uvanlig at jenter drev med det. Som eneste kvinne på jaktlaget i 23 år, kjente jeg en del på dette. I hvert fall de første årene. Nå går det veldig fint. Jeg er på ingen måte tøff, men synes at det er viktig at vi kvinner trår til og ”tør” å ta vår del av jobben. Jeg håper i fremtiden å kunne se flere kvinner som både trenere og dommere.

Givende dager

Selve dommerkurset i regi av ISSF fant sted i Ungarn, med hele 28 deltakere. De fleste fra vertsnasjonen Ungarn, men også fra Slovenia, Tyskland, Italia, Frankrike og Sverige – i tillegg til Norge med Line.  Aldersspennet strakk seg fra 18 til 60 år. Line forteller at de lærte mye om alt fra generelle regler for alle de fire skyttergrenene, til alt som spesifikt berører viltmål.

– Noe visste jeg fra før, men mye var nytt for meg. Det aller viktigste jeg lærte var nok hvor raskt man kan finne fram til den gjeldende regelen i reglementet, og tolke denne på riktig måte, utdyper hun.

Videre forteller Line at det var fantastisk hyggelig og givende å treffe de andre lederne og trenerne på en annen arena enn skytebanen. Erfaringer ble utvekslet, og viltmålmiljøet er en plass hvor det er lavterskel for å hjelpe hverandre, med mye trivsel og samhold på tvers av landene.

– Det kjennes fint å kunne hjelpe hverandre med å få fram de beste skytterne i verden, smiler hun.

Klar for nye utfordringer

Line ønsker å bruke sin nyervervede dommerlisens aktivt, og håper på sikt å få tilbud fra ISSF om internasjonale juryoppdrag.  For å beholde lisensen er det nemlig et krav om delta på tre internasjonale mesterskap i løpet av de neste fem årene. Men Line har allerede fått glede av kurset på andre måter.

– Vi deltok i et Grand Prix-stevne helgen etter dommerkurset, og allerede da merket jeg at jeg kunne følge opp skytterne på en helt annen måte enn jeg kunne tidligere, forklarer hun.

– Det er viktig at vi som reiseledere på stevner og mesterskap kjenner regelverket godt dersom situasjoner skulle oppstå. Nå er det jo egentlig skytternes ansvar å kunne lovverket, men det er en ressurs at vi som trenere og ledere kan være observant og forhindre at unødvendige situasjoner oppstår, avslutter hun.

Tekst: Lindis Græsdal/Heidi Jægtnes 
Foto: Privat