Siste nytt fra fagkomité pistol, Skytternytt nr. 1, 2017

Fripistol

Det har kommet signaler om at ISSF har foreslått at fripistol skal utgå som OL-øvelse. Dette er fordi IOC ønsker å tilpasse slik at det blir samme antall for menn og kvinner i OL. Derfor foreslår ISSF at Fripistol erstattes av en mix-øvelse på luftpistol for å komme IOC litt i forkjøpet, da eventuelle forslag derfra lett kan medføre andre øvelser som er mer tilpasset for visning på TV og andre media.
Fagkomiteen har ikke sendt inn noen innsigelser på forslaget da tilbakemelding fra medlemmene tilsa at det trolig ikke ville ha noe innvirkning på en slik endringsprosess styrt av IOC.

Nordisk Feltmesterskap

Etter invitasjon fra DGI skyting ble det avholdt et møte i Danmark den 23. februar med ledere fra Sverige, Norge og Danmark, hvor vi gikk gjennom regelverket for Nordiske Feltmesterskap for å få ett mer ens regelverk uansett hvor mesterskap avholdes. De ble avtalt at et tilsvarende ledermøte skulle avholdes annethvert år.

Viktige punkter som ble gjennomgått var:

  • Mesterskapet skal arrangeres den 3. helgen i september hvert år.
  • Tidspunkt for utsendelse av innbydelse og hvilke opplysninger som skulle være med på denne ble presisert.
  • Presisering av aldersgrense for junior, til og med det året en fyller 20 år, er nødvendig da Danmark ville bruke en nasjonal grense på 24 år for å ta ut sine skyttere.
  • Link til opplysninger om hver nasjon sitt nasjonale regelverk skal fremgå av den endelige innbydelsen som skal sendes ut til alle uttatte skyttere. Likså en fast kontaktperson.
  • Litt presisering og våpenkontroll og kaliberkrav til «grovvåpen». Mellom kal.32 og kal.38.
  • Vi fikk med at «den norske» tellemåten for poeng skulle brukes uansett arrangør. Altså summere antall skudd og figurer.
  • Tilslutt kom det en presisering av dette med eventuell omskyting og hvordan protester skulle behandles.

Avklaring av arrangør bør skje i god tid, mesterskapet skal gå i Norge neste gang i 2019, så er det noen klubber som har feltstevne den 3. helgen i september så kan dere være en aktuell arrangør.

EYL 2017

Tre pistolskyttere, Trude Johansen og Ann Helene Aune, begge Mysen PL, og Erik Eknes, Kongsberg Pk, har deltatt i eliminering for deltakelse i EYL i Öckerö Open 11. februar.  Laget er nå klart for kvalifiseringen i Region Nord som blir i Öckerö i Sverige i tidsrommet 21.-23. april.

En oppfordring går til alle klubber med ungdommer mellom 14 og 18 år om å se på statuttene for denne skytingen, og oppfordre egne skyttere til å delta på luftstevner slik at det også ved slutten av årets finnes aktuelle skyttere som kan meldes på før 31.12, og dermed få tilbud om å delta i 2018. Se linken under for mer info:

http://www.esc-shooting.org/u/documents/2014/12/european_youth_league_rule2015.pdf

Norgesmesterskap

Endelig er alle årets NM i boks. Ved årets begynnelse var bare NM Spesialfelt og NM PPC 1500 klare.  Litt etter hvert kom Bærum Pk som arrangør av NM felt på Løvenskiold, og Mysen PL som arrangør av NM luftpistol i Eidsberghallen. Tilslutt kom Ørland PK som arrangør av NM bane.

Fagkomiteen ber klubber/kretser om å se litt lengre frem i tid og søke om NM flere år i forveien slik at en i fremtiden unngår at tildeling av ulike NM kommer så seint. Vi skulle gjerne hatt alle mesterskap klare minst ett år i forveien.

Pål Kristiansen
Leder fagkomité pistol