Ladehjørnet, Skytternytt nr. 1, 2017

Nu som dette hjørnet ikke lenger trykkes på papir, kan det markeres med at jeg innfører et nytt ord for projektil. Jeg innfører det amerikanske ordet ”bullet”, flertall ”bullets” i det norske språk.

Av: Willy Klette

I kataloger fra Norma og Lapua, Ladeboken og andre brukes ordet «kule» om et projektil. Definisjonen på en kule er et romlegeme med konstant radius. Det brukes kuler i munnladervåpen, i cap&ball-revolvere, i haglegevær (da kalles kulene hagl), og i Daisy CO2 -våpen (da kalles kulene stålhagl). Jeg slutter aldri å forundre meg, når en standplass leder gir ordre om å fylle tønnen med 6 «kuler». Det vedkommende naturligvis skal si er å fylle tønnen med 6 patroner. En patron består av hylse, tennhette, krutt og projektil, men ingen «kule» De ovenfor nevnte klarer ikke engang å holde orden på det utmerkede ordet projektil. Det kommer fra det latinske ordet projicere, som betyr å kaste fremover. I stedet skrives ordet projektil feilaktig «prosjektil». I lys av forvirringen ovenfor kommer jeg til å bruke betegnelsen ”bullet” synonymt med projektil. Dermed så avsluttes dagens skoletime.

Skyttere som tenker på å begynne med lading av patroner kan spørre om det kan være farlig å lade patroner. Til det må svaret være ja, om en bryter grunnleggende regler for god og sikker ladeprosedyre. Alvorlige invalidiserende ulykker har da forekommet. En målsetting med dette hjørnet er å gi nye skyttere gode og sikre lade-vaner.  En som tenker på å begynne med lading bør skaffe seg Ladeboken til Svein Solli og Erik Braathen. Utgavene #1, #2 og #3 er de beste, de inneholder støping av bly-bullets, utgavene opp til #7 inneholder resten.

Begrepet dobbelt ladning bør alle ladere merke seg. Bildene viser hva som skjer når volumet med krutt og dermed massen fordobles i forhold til det riktige. Tønnen til en Smith&Wesson .44 Magnum modell 29 revolver sprakk da ladningen var 16 gr med N14 krutt bak en 240 gr Pb Bullet. Riktig ladning skulle være 8 gr. En Masterpiece Smith&Wesson revolver modell 14 caliber .38 Special ble ladet med 8 gr R1 krutt. Tre av kamrene i tønnen ble revet ut. En kan undre på om alle patronene hadde dobbelt ladning, og at detonasjonsbølgen satte i gang en kjedereaksjon. Noen der ute har sikkert ideer om dette.

Hvordan kan en dobbelt ladning oppstå? Det er to parametere som kan forårsake det. Det må være hurtigbrennende krutt typisk: R1, N310, Red Dot og Bullseye blant andre. Hylsene må opprinnelig være fra sortkrutt-tiden typisk: .32 S&W Long, .38 Special, .44 S&W Special og .45 Colt eller Magnumhylser. Ni ganger nitten og .45 ACP hylser renner over av krutt ved dobbelt ladning. Ved lading av en typisk .38 Special 148 gr wadcutter ladning med 2.7 gr N310 vil en dobbelt lading, og til og med en tredobbelt ladning, ikke fylle mye i hylsen.