Presidenten har ordet, nr. 2, 2017

To av bærebjelkene i Norges Skytterforbund er frivillighetsarbeidet og medlemskontingentene. Alt vårt arbeid er og skal være bygget på at vi er til for alle medlemmene.

Håvard Larsen

Norges Skytterforbunds største utfordring er å få mer aktivitet blant våre 30 000 medlemmer. Dette får vi ikke til ved enkle og kortsiktige grep, da var de blitt gjort for lenge siden. Dette krever flere tiltak og aktiviteter som jobber i samme retning i mange år. Vår viktigste indikator på aktivitet er at klubbene arrangerer åpne stevner og antall medlemmer som faktisk utøver sin sport i disse stevnene. Samtidig vet vi at mange klubber arrangerer interne stevner kombinert med organisert trening som ikke fanges opp av SkytterAdmin. Omfanget av dette håper vi å ha kartlagt mot slutten av året.

En forutsetning for aktivitet er baner og arenaer å utøve sporten vår på. Her har medlemmene etterlyst mer ressurser og kompetanse lenge. Innen Breddeidrettskomiteen (BIK) har vi nå et anleggsutvalg som består av meget erfarne og kompetente medlemmer. Ditto er det meget erfarne medlemmer i Teknisk komite (TK). Vi har bestemt oss for å ytterligere styrke dette feltet ved å utlyse en fulltidsstilling som anleggskonsulent. Anleggskonsulenten vil både tilføre oss kompetanse vi mangler, ha tid til å arbeide dedikert med anleggssaker og det vil frigi tid hos blant annet generalsekretæren.

Våre representasjonsskyttere viser at de bruker tiden godt. Våre skyttere deltar på relativt få internasjonale konkurranser i 2017 fordi det ikke kan vinnes kvoteplasser i år. Men der de har deltatt (München, Plzen, New Dehli, Dubai, osv.), har de vist at de kan kjempe mot de beste. Nå står flere mesterskap foran oss, ikke minst EM i Baku fra 23. juli. Fitasc Sporting hadde sitt EM for et par uker siden og kom hjem med en sølv- og to bronsemedaljer i junior-klassen. Vi er stolte av representasjonsskytterne våre. Gode sportslige resultater er helt nødvendig for å få mer medieoppmerksomhet, som igjen gir større interesse for hva vi driver med. Sportssjef Tor-Idar Aune skriver meget gode pressemeldinger som stadig flere nyhetsmedier tar tak i. Og det var et meget bra innslag i Sportsrevyen 28. mai.

Flere har hørt at jeg har ivret for en NM-uke på bane for alle fire grenene i månedsskiftet juni/juli. Imidlertid er NIF/NRK i ferd med å ta en idé fra Sverige til Norge. I Sverige innførte de SM-veckan vinter og ditto for sommer i 2009. SVT (Sveriges NRK) var med fra starten. I 2017 var det 20 vinteridretter med og det er påmeldt 45 idretter i sommeruken. Arrangementet går på rundgang blant svenske «søkerbyer» og SVT er alltid med. Sportsskyting som del av dette garanterer TV-tid og oppmerksomhet. NIF/NRK tar beslutning tidlig i høst om de går for dette allerede fra sommeren 2018. Det er vesentlig bedre å være med på en slik NM-uke enn en egen, først og fremst fordi det krever mindre innsats av hvert forbund og fordi det sikrer TV-tid.

Det er ekstraordinær ISSF generalforsamling 25. juni i München. Eneste sak er OL-øvelsene og hva ISSF har gjort, gjør og kommer til å gjøre i forhold til IOCs beslutninger. I Norge og Norden er vi spesielt engasjert i å beholde rifleøvelsen, i andre deler av Europa er det spesielt viktig at ISSF beholder pistoløvelsene som i dag. Arild Groven og jeg reiser til München denne søndagen og jeg kan love artikkel på skyting.no kort etter dette.

Ett enstemmig NIF ledermøte rådet Idrettsstyret til full åpenhet, noe Idrettsstyret umiddelbart fulgte opp med et positivt vedtak. Vi skal etter beste evne sørge for at informasjon og kommunikasjon innen NSF blir bedre. Skyting.no er vår viktigste informasjonskanal, den skal ytterligere styrkes og forbedres. Samtidig er det sikkert mer enn 20 Facebook-sider som oppdateres hver uke med ulike aktiviteter innen skyting. Personlig følger jeg med på minst 10 FB-adresser som gjør at jeg hele tiden får innspill på hva som foregår, både innen bredde og topp. Utfordringen vår er å nå flere med disse kommunikasjonskanalene, ikke «bare» mange kanaler til de samme medlemmene. Dette løses ikke ved sentral styring, det løses ved at klubber og kretser blir enda mer aktive informanter til sine medlemmer. Sentralt skal vi legge til rette for dette så godt vi kan.

Har du kommentarer eller innspill eller spørsmål? Du kan alltid kontakte meg på mail @ havardlarsen.net.

God sommer!